Print this page
Rada Audiovizuálneho fondu zvolila Martina Šmatláka za riaditeľa

Rada Audiovizuálneho fondu zvolila Martina Šmatláka za riaditeľa

30.04.2014 07:45 | Ľudia | mk

Na verejnom vypočutí dňa 29. apríla 2014 sa zúčastnil jediný kandidát Martin Šmatlák, ktorý bol po prezentácii svojho projektu riadenia a rozvoja prítomnými členmi rady jednohlasne zvolený za riaditeľa Audiovizuálneho fondu na ďalšie päťročné funkčné obdobie.

Martin Šmatlák (1961) v roku 1984 ukončil štúdium odboru filmová veda na Divadelnej fakulte VŠMU, na ktorej v roku 1985 absolvoval aj štátnu rigoróznu skúšku na titul PhDr. a v roku 1997 habilitačné konanie na vymenovanie za docenta.

Po skončení štúdií pracoval v SAV a vo vydavateľstve Obzor ako jeden zo zakladajúcich redaktorov a neskôr ako vedúci redaktor časopisu Dialóg. V rokoch 1991 až 1993 pôsobil ako riaditeľ Slovenského filmového ústavu, od roku 1993 pedagogicky pôsobí na VŠMU v Bratislave, kde popri pedagogickej činnosti vykonával aj funkcie vedúceho katedry Produkcie a distribúcie filmového umenia a multimédií, prodekana Filmovej a televíznej fakulty, prorektora pre zahraničie a styk s verejnosťou a predsedu akademického senátu VŠMU. V súčasnosti je členom správnej rady VŠMU a členom akademického senátu FTF.

V rokoch 1998 až 2000 pracoval ako riaditeľ koncepcie a stratégie v STV, v rokoch 2001 a 2002 bol generálnym riaditeľom sekcie médií a audiovízie na Ministerstve kultúry. Neskôr bol výkonným riaditeľom Klubu reklamných agentúr Slovenska a v období 2003 až 2007 pracoval v TV JOJ ako šéfredaktor vlastnej tvorby a manažér akvizícií.Súvisiace články