Print this page

Filmový archív sa pripojil k výzve k ochrane kinematografie Foto: BFA

Národní filmový archiv (NFA) se připojil k výzvě k ochraně kinematografie, kterou požadují Evropská asociace filmových archivů (ACE) a Evropská federace kameramanů (IMAGO).

Tyto organizace ve společném prohlášení upozorňují, že v celé Evropě čeká na digitalizaci přibližně milion hodin filmových děl. Evropské instituce ani většina států Evropské unie podle nich nepodnikají potřebné kroky k dlouhodobé ochraně filmů vzniklých již v digitálním prostředí, ani k digitalizaci klasických děl minulosti. ČTK o tom dnes za NFA informovala Jana Ulipová.

"Filmy lze dnes zpřístupňovat pouze v digitální formě, a tak zůstává evropské filmové dědictví ve své původní analogové podobě veřejnosti i badatelům nepřístupné a pro jakékoliv komerční využití nepoužitelné," uvedly ACE a IMAGO.

NFA souhlasí především s nutnosti zavedení ucelené strategie pro shromažďování, uchovávání, digitalizaci, restaurování a zpřístupňování filmového dědictví. Dále se ztotožňuje například s tím, že digitalizaci by měli zajišťovat profesionální archiváři. Také podporuje spolupráci filmových archivářů s tvůrci a zdůrazňuje nezbytnost zachování technologie a know-how výroby analogového filmu.

NFA, který je zakládajícím členem ACE, stojí za největším projektem digitalizace v historii českého filmu. Restaurování se v něm dočkalo 14 snímků z celkem dvou stovek filmů vybraných komisemi ministerstva kultury. Projekt zahájený v srpnu 2014 za 26,5 milionů korun archiv organizačně i odborně zaštítil. Získal podporu Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím EHP fondů (obdoba známějších Norských fondů). Projekt dofinancovalo ministerstvo kultury, technicky se na něm podílelo sdružení CESNET, know-how poskytla Norská národní knihovna.

Digitalizaci provázely vzrušené diskuse vedené ze strany filmových kameramanů a dalších tvůrců, kteří kritizovali NFA kvůli výsledné podobě restaurování. Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) kvůli tomu uspořádal koncem března kulatý stůl za účasti obou stran i specialistů na autorské právo.

"Ocenili jsme snahu nalézat styčné body, protože zájem obou stran na kvalitní digitalizaci je zřejmý. Podstatné je, že české filmy se postupně vracejí k divákům v kvalitní digitální podobě, ale zároveň nelze zapomínat na ekonomické okolnosti. Digitální restaurování je nákladný proces, který se nemůže zaplatit z výnosů. Proto musíme uvažovat i o ekonomicky přijatelnějších cestách digitalizace," komentoval tehdy setkání generální ředitel NFA Michal Bregant.