Print this page
Výzva 94 právničiek a právnikov: Stojíme o ústavný súd Foto: Za dobrú voľbu

Výzva 94 právničiek a právnikov: Stojíme o ústavný súd

28.03.2019 15:35 | Internet | zadobruvolbu.sk

S nadchádzajúcou voľbou kandidátov na sudcov ústavného súdu vyzývajú bývalí sudcovia Ústavného súdu SR, Verejná ochrankyňa práv, bývalí a súčasní sudcovia Najvyššieho súdu SR, sudcovia ďalších všeobecných súdov, rektor vysokej školy, dekani právnických fakúlt, vysokoškolskí učitelia a iní právnici a právničky poslancov a poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky, aby k voľbe kandidátov na ústavných sudcov pristúpili zodpovedne a zvolením kandidátov opäť obnovili funkčnosť ústavného súdu.

 

Výzva – Stojíme o ústavný súd
Ústavný súd patrí občanom, nie politikom. Patrí všetkým, nie mocným. Má nezastupiteľnú úlohu v tom, aby hodnoty našej ústavy, ako sloboda, rovnosť a dôstojnosť, neplatili iba na papieri. Aby sme mali skutočný priestor pre naše životy a nemuseli sa báť, že to, čo budujeme, naša rodina, naša práca či náš majetok, môžu byť bezdôvodne preč, lebo niekto silnejší tak rozhodol.
Poslancov volíme preto, aby zodpovedne chránili a vykonávali ústavné hodnoty. Majú tak robiť transparentne, pretože nás nenahrádzajú, ale zastupujú. Zodpovednosti výberu ústavných sudcov preto svedčí skôr verejná voľba, ktorá je tiež demokratická a ústavná. Rovnako je dôležité, aby zvolení ústavní sudcovia mali širokú a nadstranícku podporu.
Dnes sme svedkami paralyzovania ústavného súdu tým, že nemá dostatok sudcov. Ústavný súd sa však dá paralyzovať aj tým, že má sudcov, ktorí neveria v ústavu a hodnoty, na ktorých stojí. Preto je veľmi kľúčové, aby boli zvolení kandidáti a kandidátky, ktorí našej ústave rozumejú a sú nositeľmi jej hodnôt vo svojom verejnom a súkromnom živote. Inak ako spoločnosť neuveríme ústavnému súdu. A keď spoločnosť neverí inštitúciám, špeciálne súdnym, vraciame sa do stavu, kedy začínajú vládnuť (mocnejší) ľudia, nie dohodnuté pravidlá. V takej krajine sa ale nedá normálne žiť.
Hlásime sa k tomu, že stojíme o ústavný súd, ktorý je skutočným ochrancom ústavnosti.
Vyzývame preto poslancov a poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky, aby si splnili svoju povinnosť a voľbou kandidátov na sudcov a sudkyne ústavného súdu ukázali, že sú tu rovnako pre nás, nie sami pre seba.

Zoznam signatárov v abecednom poradí:

1. Ján Auxt, bývalý sudca Ústavného súdu SR2.Kristína Babiaková, advokátka spolupracujúca s Via Iuris3. Juraj Babjak, bývalý sudca Ústavného súdu SR4. Kamil Baraník, Právnická fakultaUniverzity Komenského a Univerzity Mateja Bela5. Milena Barinková, vysokoškolská učiteľka6. Igor Belko, sudca Najvyššieho súdu SR7. Silvia Belovičová, advokátka, Squire Patton Boggs8. Lucia Berdisová, vedecká pracovníčka, vysokoškolská učiteľka9. Elena Berthotyová, sudkyňa Najvyššieho súdu SR, členka Súdnej rady SR10. Marta Breichová Lapčáková, vysokoškolská učiteľka11.Eduard Burda, dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského vBratislave12.Jana Cisárová, sudkyňa Najvyššieho súdu SR13.Peter Čuroš, vysokoškolský učiteľ14.Janka Debrecéniová, právnička, Občan, demokracia a zodpovednosť15.Marcel Dolobáč, vysokoškolský učiteľ16.Marek Domin, vysokoškolský učiteľ17.Šimon Drugda, postgraduálny výskumník18.Stanislav Ďurica, advokát, Squire Patton Boggs19.Zuzana Ďurišová, sudkyňa Najvyššieho súdu SR20.Dominik Fabian, doktorand Právnickej fakulty TU21.Tomáš Gábriš, vysokoškolský učiteľ22.Milan Galanda, advokát23.Miroslav Gavalec, sudca Najvyššieho súdu SR24.Katarína Gešková, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave25.Jana Hatalová, sudkyňa Najvyššieho súdu SR26.Tibor Hlinka, doktorand Právnickej fakulty UK27.Ivan Humeník, advokát, h&h PARTNERS, riaditeľ Komory pre medicínske právo -MEDIUS28.Jaroslav Ivor, Právnická fakulta UMB Banská Bystrica, vysokoškolský učiteľ29.Róbert Jáger, vysokoškolský učiteľ30.Vieroslav Júda, vysokoškolský učiteľ31.Monika Jurčová, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave32.Matej Kačaljak, vysokoškolský učiteľ33.Marek Káčer, vysokoškolský učiteľ34.Tomáš Kamenec, advokát, Paul Q law firm35.Viliam Karas, advokát, MAPLE & FISH, vysokoškolský učiteľ36.Maroš Katkovčin, postgraduálny vedecký pracovník37.Katarína Kirstová, docentka na Katedre občianskeho práva UPJŠ v Košiciach38.Veronika Kleňová, vysokoškolský učiteľ, Trnavská univerzita v Trnave39.Juraj Kliment, sudca Najvyššieho súdu SR40.Ján Klučka, bývalý sudca Súdneho dvora EÚ, bývalý sudca Ústavného súdu SR41.Peter Kováč, právnik42.Peter Krajčovič, bývalý sudca Najvyššieho súdu SR43.Daniel Krošlák, vysokoškolský učiteľ44.Peter Kubina, advokát, partner, Dentons45.Katarína Kuklová, doktorandka PF TU
46.Vlasta Kunová, vysokoškolská učiteľka47.Miriam Laclavíková, vysokoškolská učiteľka48.Dagmar Lantajová, vysokoškolská učiteľka, Právnická fakulta TU v Trnave49.Andrej Leontiev, advokát, Taylor Wessing50.Michal Lipták, právnik a filozof51.Ján Luby, bývalý sudca Ústavného súdu SR52.Kubo Mačák, vysokoškolský učiteľ53.Tomáš Majerčák, odborný asistent na katedre Ústavného práva a správneho práva, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach54. Andrej Majerník, advokát, Majerník & Miháliková 55. Ján Mazúr, vysokoškolský učiteľ56.Lajos Mészáros, bývalý sudca Ústavného súdu SR57.Tomáš Mészáros, Univerzita Komenského vBratislave, vysokoškolský učiteľ58.Lucia Mokrá, vysokoškolská učiteľka59.Andrea Moravčíková, sudkyňa Najvyššieho súdu SR60.Jakub Neumann, doktorand PF TU61.Marianna Novotná, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave62.Andrea Olšovská, dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave63.Ladislav Orosz, bývalý sudca Ústavného súdu SR64.Oľga Ovečková, vedecká pracovníčka65.Michal Pališin, advokát66.Peter Paluda, sudca Najvyššieho súdu SR67.Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv68. Lucia Plaváková, advokátka69.Branislav Plško, súdny exekútor, viceprezident Slovenskej komory exekútorov70.Marián Porvažník, právnik, Iniciatíva za lepšiu advokáciu71.Peter Potasch, dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy;vysokoškolský učiteľ72.Roman Prekop, advokát, Barger Prekop73.Pavel Rohárik, predseda Okresného súdu Banská Bystrica, bývalý prezident Združenia sudcov Slovenska74.Ivan Rumana, predseda senátu, Najvyšší súd SR75.František Sedlačko, advokát76.Romana Smyčková, vysokoškolský učiteľ77.Eva Szabová, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave78.Radoslav Šály, advokát79.Juraj Šeliga, právnik, iniciatíva Za slušné Slovensko80. Zuzana Šimeková, advokátka, partnerka Dentons81.Marek Števček, rektor Univerzity Komenského vBratislave, vysokoškolský učiteľ82.Zuzana Števulová, právnička, riaditeľka Ligy za ľudské práva83.Daniel Šváby, sudca Súdneho dvora Európskej únie, bývalý sudca Ústavného súdu SR84.Adriana Švecová, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave85.Jozef Tekeli, Právnická fakulta UPJŠ Košice86.Rudolf Tkáčik, bývalý sudca Ústavného súdu SR87.Marta Tóthová, vysokoškolská učiteľka88.Branislav Vančo, právnik, odborník na právny manažment89.Peter Varga, vysokoškolský učiteľ90.Zuzana Vikarská, odborná asistentka na Právnickej fakulte MU v Brne
91.Jozef Vozár, riaditeľ Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, člen Súdnej rady SR 92.Peter Vršanský, vysokoškolský učiteľ93.Peter Wilfling, právnik, Via Iuris94.Pavol Žilinčík, člen Súdnej rady SR

Zdroj: Za dobrú voľbu