Print this page
Do komunikačnej platformy Hilbi určenej pre pacientov vstúpil nový investor Foto: 01People

Do komunikačnej platformy Hilbi určenej pre pacientov vstúpil nový investor

28.02.2020 09:15 | Internet | mk

Do slovenského startupu Hilbi, ktorý je decentralizovanou komunikačnou platfomou s umelou inteligenciou na ochranu pacienta vstupuje významný zahraničný investor.

 Daren Wilson v nej bude kontrolovať 12-percentný podiel v hodnote 600 tisíc Eur ako Angel Investor.

Platforma Hilbi podľa jej tvorcov predstavuje ekosystém, v ktorom pacient vlastní svoje zdravotné dáta a vďaka decentralizovanej technológii ich kolektuje, obohacuje a zdieľa s odborníkmi. Svoj zdravotný profil, nazvaný LifeID, tak využíva pre presnejšiu diagnostiku, liečbu či prevenčné odporúčania. Algoritmus umelej inteligencie má zároveň chrániť pacienta nielen počas liečebného procesu, ale aj v prevencii či v prípade nehody. "Ide o sprostredkovanie štukturovaných informácií s pridanou hodnotou,“ vysvetľuje spolutvorca technológie a CEO 01People Roman Kučera. „Lekárom sa snažíme ušetriť čas a identifikovať úkony, ktoré nahrádza automatizácia a neskôr umelá inteligencia.”

Zacielenie je globálne, a teda využiteľné kdekoľvek na svete s pripojením na internet.

„Existujú tisíce aplikácií v oblasti digitálneho zdravia. Teraz si predstavte, že by existovala jedna, ktorá všetko spája do jedného ekosystému, vybudovaného okolo pacienta. Hilbi tento potenciál má,“ komentuje Wilson vstup do slovenského startup tímu 01People, ktorý stojí za platformou, pre portál USA Today.

„Na Slovensku vlastne tvoríme platformu rozsahu ako Whatsapp, Facebook či Uber, len špecializovanú pre potreby pacientov a lekárov. Na takéto ambície potrebujete medzinárodne skúsený tím,“ povedal Patrik Kmeč, spoluautor Hilbi.

Konatelia startupu Hilbi lekári Ladislav Pásztor a Roman Neczli chcú Hilbi uviesť na trh v podobe produktu, ktorý rieši starostlivosť o diabetologických pacientov, pacientov na udržiavacej onkologickej liečbe, pacientov v ortopedickej starostlivosti. V rámci prevenčných algoritmov Hilbi plánuje tento rok spustiť prvý algoritmus umelej inteligencie, ktorého cieľom bude zachytiť prvotné symptómy kardiovaskulárnych ochorení.