Print this page

Operátor Swan mení vlastnícku štruktúru Ilustr. foto Swan

Slovenský private equity fond Sandberg Capital sa dohodol so spoločnosťou DanubiaTel na odpredaji svojho 50-percentného podielu v ich spoločnom podniku SWAN. Podiel vo SWAN-e preberá jeho sesterská spoločnosť SWAN Mobile, člen skupiny DanubiaTel. Tá prevádzkuje aj mobilného operátora 4ka. Sandberg Capital sa rozhodol pre exit po štyroch rokoch.

„Do spoločného podniku sme vstúpili ako majiteľ vtedajšieho operátora Benestra a DanubiaTel ako akcionár SWAN-u. Naším spoločným cieľom bolo konsolidovať telekomunikačný trh, ako aj zvýšiť hodnotu SWAN-u synergiami po fúzii. Firmy sa portfóliom služieb, ktoré ponúkali, vzájomne výborne dopĺňali. Naše investičné ciele, ktoré sme si stanovili, sa nám podarilo prekonať, exit tak bol prirodzeným vyvrcholením našej misie,“ povedal partner Sandbergu Michal Rybovič.

Spoločnosti sa dohodli, že hodnotu transakcie, ktorá podlieha schváleniu Protimonopolným úradom SR, nebudú zverejňovať.

K spojeniu operátorov SWAN a Benestra došlo v roku 2017. "Po fúzii podnik nadviazal na silné stránky jednotlivých firiem s cieľom získať ešte silnejšie postavenie na trhu. Dnes je operátor SWAN druhý najväčší poskytovateľ fixných telekomunikačných služieb v biznis sektore a jeho obrat dosahuje takmer 100 miliónov eur," informuje spoločnosť v tlačovej správe.

„Plánované zlúčenie spoločností SWAN a SWAN Mobile do jedného subjektu je naplánované na prelome rokov 2021 a 2022. Ide o prirodzený krok smerujúci aj k snahe poskytnúť zákazníkom konvergentné produkty, teda fixné aj mobilné služby od jedného dodávateľa a na jednej faktúre,“ hovorí predseda predstavenstva oboch spoločností Juraj Ondriš.

Financujúcim partnerom tejto unikátnej je konzorcium bánk na čele s Tatra bankou, ktorá je spolu s Komerčnou bankou, pobočkou zahraničnej banky, so Slovenskou sporiteľnou a s Československou obchodnou bankou aranžérom syndikovaného úveru v celkovej výške 177 mil. eur. „Nesmierne si vážime dôveru nášho dlhoročného klienta. Táto transakcia patrí svojím charakterom a komplexnou štruktúrou rozhodne k najvýznamnejším míľnikom nielen v oblasti telekomunikačného trhu,“ konštatuje Zuzana Koštialová, riaditeľka odboru veľkých firemných klientov a prokuristka Tatra banky.

„Po náročnom procese uzatvárania tejto transakcie pokračujeme ďalej v diskusii o novom brande či organizačnej štruktúre. Výhodou budúcej fúzie je, že obe spoločnosti majú historicky identického majoritného akcionára a už dnes majú niektorých spoločných manažérov, tímy i zdieľané predajné miesta,“ povedal generálny riaditeľ SWAN-u Roman Vavrík.

Sandberg Capital je private equity správcovská spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2014. Zameriava sa na investovanie do menších a stredne veľkých spoločností na Slovensku v regióne CEE.

Spoločnosť SWAN Mobile začala poskytovať mobilné služby na základe pridelenej licencie v lete 2014. V októbri 2015 predstavila koncept Moja 4ka, postavený na jednoduchej službe s cenou 4 centy za minútu volania, 1 SMS a 1 MB dát. Za 6 rokov 4ka, ako štvrtý mobilný operátor na Slovensku, získala 557-tisíc aktívnych zákazníkov.

DanubiaTel je jednou z najväčších telekomunikačných spoločností na Slovensku. Rovnomenný holding tvoria tri skupiny rozdelené podľa oblastí podnikania. Skupinu Telekomunikácie tvoria dcérske spoločnosti DanubiaTelu – SWAN a SWAN Mobile. Skupinu IT predstavujú najmä spoločnosti CNC a Viasec. Tretia skupina s názvom internet.sk zastrešuje investície DanubiaTelu v oblasti webových projektov a mediálnych spoločností.