Sme.sk ohlásilo novinku Čítanie+

Sme.sk ohlásilo novinku Čítanie+

Už niekoľko dní je pri niektorých článoch na webe Sme.sk poznámka Čítanie+.

Redakcia Sme takto odlišuje tzv. najkrajšie články zo Sme a Sme.sk. „Články s veľkým formátom fotografií aj dlhšie textové formáty budú spojené v jednej vizuálnej téme," píše Sme.sk.

Sú to články s veľkým formátom fotografií, v podobe dlhého textu (longform), rozhovoru alebo aktuálnej témy, ktorú autori na Sme podrobne spracujú.

„Chceme aj takýmto spôsobom upozorniť na najkrajší obsah, aký na SME.sk nájdete. Obsah, ktorý si zaslúži výnimočnú podobu" píše zástupca šéfredaktorky SME pre online redakciu Tomáš Prokopčák.

Longform malo Sme.sk občas pri reportážach aj v minulosti. No nebolo to na pravidelnej báze.

Všetky takéto texty budú sústredené aj na jednej podstránke.