Prinášame podrobnosti, ktorí užívatelia videokanálov na Youtube, Facebook či TikTok majú povinnosť registrovať sa Ilustr. foto

Prinášame podrobnosti, ktorí užívatelia videokanálov na Youtube, Facebook či TikTok majú povinnosť registrovať sa

Branislav Škripek

Obyčajní ľudia chcú stopnúť nahotu v tlači

Na dokument od Moora na STV chodia desiatky sťažností

Na dokument od Moora na STV chodia desiatky sťažností

Markíza a JOJ si Dana Dangla podelili

Markíza a JOJ si Dana Dangla podelili