Print this page

Zoznam nominovaných PR projektov v súťaži PROKOP 2016 je známy

Na shortlist 7. ročníka súťaže najlepších PR projektov na Slovensku PROKOP 2016 postúpilo zo 122 prihlásených prác spolu 61 projektov. Najväčší počet nominácií – osem, získala agentúra AMI Communications. 

O výsledkoch súťaže rozhodla 13-členná porota zložená z osobností PR branže a renomovaných špecialistov z radov klientov, médií, online marketingu a neziskového sektora.

„Rekordný počet prác v tomto ročníku potvrdzuje rozvoj PR odvetvia a rastúci záujem klientov tieto komunikačné nástroje. Porota ocenila komplexnosť viacerých prihlásených prác, v ktorých hralo PR popri digitale a reklame kľúčovú rolu. Porotcovia boli tento rok tiež veľmi pozitívne prekvapení z úrovne prác vo viacerých kategóriách – napríklad internej komunikácii či prakticky vo všetkých špeciálnych kategóriách," hovorí o priebehu hodnotenia Martin Mazag, prezident Asociácie PR na Slovensku.