Print this page

Polovica ľudí súhlasí s aktuálnym vyhlásením lockdownu, tretinu ľudí odradili od očkovania vyjadrenia politikov Zdroj: MZV

S celoštátnym lockdownom, ktorý bol na Slovensku vyhlásený minulý týždeň, súhlasí 51 % opýtaných. Menšia časť, 45 %, je však proti, vyplýva to z výskumný projekt National Pandemic Alarm, ktorý v piatich európskych krajinách monitoruje aktuálne postoje a nálady spoločnosti s ohľadom na prebiehajúcu pandémiu koronavírusu. Zber aktuálnych dát prebiehal 26.–29. novembra 2021.

V o niečo väčšej miere s dočasnou uzáverou súhlasia muži a respondenti staršieho veku; naopak najväčší podiel odporcov lockdownu je v skupine 25–34 ročných, medzi respondentami so základným vzdelaním alebo stredným vzdelaním bez maturity a na dedinách, respektíve v menších a stredných mestách.
 
Ako sa v priebehu tohto roka zmenil postoj Slovákov k očkovaniu?

V priebehu tohto roka, teda za dobu, kedy je na Slovensku možné sa nechať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, zmenilo názor na očkovanie proti covidu 36 % ľudí – 22 % k lepšiemu, 14% ho vníma negatívnejšie než predtým.

Negatívnou zmenou prešli nepatrne častejšie postoje ľudí vo veku 15–24 rokov, naopak pozitívnejšia je vo väčšej miere zmena názoru u ľudí vo veku medzi 35 až 54 rokov. Väčšina ľudí (64%) však odpovedala, že sa ich postoj v priebehu tohto roka nijak nezmenil.
 
Čo sa týka konkrétnych impulzov, ktoré respondentov viedli k zlepšeniu názoru na očkovanie, sú na prvom mieste informácie od odborníkov ako lekárov, vedcov a podobne (45%). Tie boli častejším dôvodom pre zmenu postojov u mužov, najmladších respondentoch, vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ale taktiež obyvateľov stredného Slovenska. Medzi ďalšími dôvodmi pre zlepšenie názoru na očkovanie opýtaní uviedli skúsenosť s ochorením vo svojom okolí (28%), pozitívnu skúsenosť s očkovaním u ľudí v okolí (27%) alebo diskusie s rodinou či priateľmi (27%). Len 15 % zmenilo postoj k lepšiemu vlastná skúsenosť s ochorením COVID-19.

Možnosti ako celoštátna kampaň ministerstva zdravotníctva, mediálne výstupy alebo vyjadrenia politikov označilo len zlomok respondentov.
 
Z akých dôvodov zmenili niektorí respondenti názor na očkovanie k horšiemu?

Hlavným deklarovaným dôvodom je negatívna skúsenosť s očkovaním v ich okolí (45%), na druhom mieste potom vyjadrenia politikov (31%). Okolo štvrtiny respondentov, ktorí zmenili názor na očkovanie k horšiemu, potom zhodne označilo nasledujúce impulzy: celoštátna kampaň, narastajúce obmedzenia pre neočkovaných, informácie od odborníkov, mediálne výstupy a skúsenosť s ochorením vo svojom okolí. Najslabším deklarovaným impulzom k tejto zmene postojov boli diskusie s rodinou alebo priateľmi, uviedlo ich len 13%.
 
Nová kampaň má podľa respondentov nízky potenciál zmeniť postoje ľudí

Podporiť očkovanosť na Slovensku chce aj nová kampaň ministerstva zdravotníctva, ktorá využíva maskota vírusu. Vo výskume sa zisťovalo aj to, ako ho respondenti vnímajú. Skoro dve tretiny ľudí (64%) túto kampaň zatiaľ ani nezachytili. Ale opýtaní mali v dotazníku k dispozícii náhľady použitých vizuálov a mali sa rozhodnúť, či má táto kampaň potenciál presvedčiť neočkovaných ľudí k očkovaniu sa. 69% si myslí, že potenciál nemá, 16% v ňu verí a 15% nevie.
 
Epidémia COVID-19 ovplyvní vianočné sviatky u väčšiny ľudí

Aj keď u 31% opýtaných neovplyvní aktuálny vývoj epidémie na Slovensku to, ako budú tráviť tohtoročné Vianoce, u ostatných pravdepodobne dôjde k nejakým zmenám – aj kvôli nejasnej dĺžke trvania lockdownu. Viac ako tretina napríklad plánuje obmedziť stretávanie sa priateľmi a známymi (vo väčšej miere staršie ročníky), tretina vynechá návštevu verejných akcií. 31% chce nakupovať v menšej miere v kamenných predajniach (častejšie mladší respondenti). 23% plánuje obmedziť stretávanie sa s rodinou a 16% sa s epidemiologickou situáciou počas Vianoc „vyrovná“ tak, že sa plánujú chrániť pred nákazou pri stretnutiach napríklad nosením respirátora, dodržovaním rozostupov a tak ďalej.