OKS: Beňová-Fašíková má na rokovaní vlády kampaň

OKS: Beňová-Fašíková má na rokovaní vlády kampaň

Pár dní pred župnými voľbami bude na vláde prítomná aj Monika Flašíková-Beňová. OKS to považuje za zneužívanie vlády na jej kampaň.

„OKS protestuje proti tomu, aby sa zasadnutie vlády zneužívalo na predvolebnú kampaň kandidátky SMER-SD na predsedníčku Bratislavského samosprávneho kraja," napísal predseda OKS Ondrej Dostál.

Na program dnešného rokovania vlády je zaradený bod Informácia o stave rokovaní k legislatívnemu návrhu na úpravu nariadenia Rady (ES), ktorý umožní SR a Rumunsku čerpať záväzky štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ na roky 2011 a 2012 o rok dlhšie ako ostatným členským štátom. Jeho predkladateľkou je poslankyňa Európskeho parlamentu za SMER-SD.

Podľa OKS je neštandardné, aby materiály na rokovanie vlády predkladala poslankyňa EP, pretože nie je oprávneným subjektom podľa rokovacieho poriadku vlády, ani jej predkladanie materiálov na rokovanie vlády nevyplýva z osobitného predpisu. „Predseda vlády Robert Fico by mal odpovedať na otázku, či o predložení tohto materiálu rozhodla vláda alebo je tento materiál predkladaný len na základe jeho súhlasu. A predovšetkým by mal vysvetliť, aké iné dôvody okrem snahy zneužiť zasadnutie vlády na kampaň jeho kandidátky viedli k tomu, že predkladá informatívny materiál na rokovanie vlády tri dni pred termínom župných volieb," píše Dostál.

„Na základe rokovania Rady vlády Slovenskej republiky pre Partnerskú dohodu na roky 2014-2020 dňa 18.6.2013 poveril predseda vlády SR poslankyňu Európskeho parlamentu M. Flašíkovú Beňovú koordinovaním presadzovania záujmov SR na pôde Európskeho parlamentu pri tejto pre Slovensko mimoriadne dôležitej úlohe," reagovala hovorkyňa predsedu vlády Beatrice Szabóová.

„Otázka umožnenia predĺženia čerpania fondov EÚ Slovenskom je predmetom opakovaných rokovaní trialógu (Rada EÚ, Európska komisia, Európsky parlament). Od pravicových politických strán, ktorých vláda zanedbaním čerpania eurofondov ohrozila ich využitie by sme skôr čakali podporu krokov smerujúcich k ich záchrane," dodala.