Koniec zľavových serverov? Nie na všetkých trhoch

Koniec zľavových serverov? Nie na všetkých trhoch

V mnohých krajinách niekoľkoročný záujem o nakupovanie na zľavových portáloch poklesol.


V Poľsku, Rusku a Turecku záujem o nakupovanie na zľavových portáloch klesá, zatiaľ čo v Dánsku rastie. V prvých troch menovaných štátoch sa dosah týchto webových stránok znížil o 5 až 30 percentuálnych bodov, pričom v Dánsku o 5 percentuálnych bodov vzrástol.

Gemius analyzoval, ako sa menila popularita zľavových serverov v Dánsku, Poľsku, Rusku a Turecku počas posledných dvoch rokov. Vo všetkých sledovaných štátoch okrem Dánska zaznamenali tieto portály pokles návštevníkov. Najvyšší pokles vykazovalo Rusko (zníženie dosahu o 30 percentuálnych bodov).


"Nárast popularity zľavových serverov v Dánsku vyplýva z dvoch skutočností. Prvá z nich je, že webové stránky skupinového nakupovania boli na našom trhu vyvinuté neskôr ako v ostatných sledovaných krajinách. Ďalším dôvodom je to, že sa ekonomická situácia v Dánsku postupne zlepšuje. Ľudia začínajú míňať viac peňazí, ale napriek tomu chcú získať výrobky či služby za dobrú cenu. A túto možnosť im ponúkajú zľavové servery," vysvetľuje Christian Hjorth, Country Manager spoločnosti Gemius v Dánsku.

Zľavové servery v sledovaných štátoch navštevujú predovšetkým ženy a užívatelia s vysokoškolským vzdelaním. V Turecku tvoria dve tretiny návštevníkov užívatelia vo veku 18-34 rokov, v Poľsku a Rusku patrí najviac návštevníkov do vekovej kategórie 25-34 rokov. Naopak v Dánsku navštevujú zľavové servery najmä staršie skupiny užívateľov: viac ako polovica užívateľov je vo veku 45+. Dôvod, prečo sú návštevníci dánskych zľavových portálov starší, vidí Hjorth predovšetkým v návštevnosti webov SpotDeal, Sweetdeal a Dagensbedste, ktoré sú propagované prostredníctvom portálov celoštátnych a regionálnych novín. "Vek užívateľov týchto stránok je o niečo vyšší a mohol by tak vysvetľovať spomínaný rozdiel", dodáva Hojrth.