Za týždeň mladí tínedžeri minú 17 eur, vysokoškoláci 47. Pozrite sa na čo

Za týždeň mladí tínedžeri minú 17 eur, vysokoškoláci 47. Pozrite sa na čo Ilustračné foto: JOJ

Mladí ľudia sú vo veľkej miere odkázaní predovšetkým na svojich rodičov a ich peniaze. Rodičia sú najhlavnejším zdrojom príjmu a pravidelne svoje ratolesti sponzorujú formou vreckového. Aj takéto výsledky prináša prieskum o mladých ľuďoch Millennials+, ktorý uskutočnila agentúra TNS Slovakia na vzorke 1500 mladých ľudí vo veku 12-26 rokov.

 

 

Finančne najzávislejší sú na svojich rodičoch najmladší tínedžeri vo veku 12-15 rokov (92%). A čím sú mladí ľudia starší, tým je aj závislosť na rodičovských peniazoch menšia.

 

Rozpočty najmladším tínedžerom (12-15 rokov) pravidelne vylepšujú aj starí rodičia či iní príbuzní (60%). A až tretina (31%) najmladších priznáva, že si finančne prilepšuje aj počas sviatkov, pretože darček, ktorý im prináša najviac radosti, sú práve peniaze. Za týždeň dokážu najmladší tínedžeri v priemere minúť 17 Eur.

Starších tínedžerov (16-19 rokov) dotujú tiež hlavne rodičia (84%), starí rodičia už pomenej (42%). V tomto veku začínajú byť mladí ľudia finančne samostatnejší, na brigádach si začínajú zarábať svoje prvé peniaze (44%).

Vek, kedy mladá generácia získava prvé skúsenosti so zarábaním peňazí, sa tak znížil. Zatiaľ čo v minulosti na brigády chodili vysokoškoláci, v súčasnosti si takýmto spôsobom privyrábajú už aj stredoškoláci. Na týždeň si stredoškoláci vystačia priemerne s 21 Eur.

Aj vysokoškolákov rodičia ešte stále finančne podporujú (70%). Ale nakoľko je vysokoškolský život náročný, táto dotácia mladým ľuďom väčšinou nestačí, a tak takmer dve tretiny (60%) vysokoškolákov popri štúdiu aj brigádujú. Priemerná týždenná útrata vysokoškoláka je 47 Eur.

Mladí pracujúci ľudia (20-26 roční) sa už musia spoľahnúť hlavne sami na seba. Až dve tretiny (69%) pracujú na plný pracovný úväzok, 6% na polovičný, brigádami si prilepšuje 15% a vlastné podnikanie skúša 8%.

Štvrtina (25%) však aj v tomto veku dostáva finančnú injekciu od svojich rodičov. Výdavky týchto ľudí sú pochopiteľne väčšie. Za týždeň minú 81 Eur.

Rozdiel v zarábaní a míňaní peňazí je výrazný najmä z pohľadu pohlavia. Chlapci pracujú viac ako dievčatá. Ale zato aj viac míňajú. Zatiaľ čo dievčatá minú za týždeň len 36 Eur, u chlapcov je to skoro 50 Eur.

 

Štúdia Millennials bola realizovaná na vzorke 1500 respondentov vo veku 12-26 rokov. Zber dát sa uskutočnil v októbri a novembri 2013 prostredníctvom internetu.