Čo sa najviac nakupuje na internete?

Čo sa najviac nakupuje na internete? Foto: SAEC

Vkus žien a mužov pri nakupovaní cez e-shopy je odlišný.

 

 

Najčastejšími produktmi zakúpenými v online obchodoch boli za posledných 12 mesiacov oblečenie a obuv. Tento druh tovaru preferujú najmä ženy. Vyplýva to z výskumu Mediaresearch Slovakia.

Obuv a oblečenie tvorí takmer polovicu tovaru nakúpeného cez internet. Na druhom mieste sú knihy, potom mobily a iné mobilné komunikačné zariadenia, počítače, notebooky a iný hardware. Naopak najmenej ľudí si na internete nakupovalo napríklad potraviny a nápoje alebo alkohol.

Nakupovanie oblečenia a obuvi je najviac preferované u žien. Tieto produkty nakupuje online až 57% opýtaných žien, zatiaľ čo mužov iba 34%. U ďalších produktov už mali obe pohlavia veľmi podobné spotrebiteľské návyky. „Zaujímavé je tiež porovnanie vekových skupín: oblečenie a obuv najčastejšie nakupujú ľudia medzi 25 a 34 rokmi (56%), naopak najmenej respondenti starší ako 45 rokov (36%). Skupina 25-34 ročných nakupuje na internete knihy častejšie (38%) ako ľudia v ostatných vekových skupinách (31% resp. 33%)," poukazuje na výsledky výskumu zástupca riaditeľa spoločnosti Mediaresearch Slovakia Marek Zámečník.

Prieskum, ktorý sa pripravoval pre Slovenskú asociáciu elektronického obchodu, sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke 1006 respondentov Slovenského národného panela.