Evanjelická farnosť tvrdí, že kampaň manipuluje a zneužíva Božie meno

Evanjelická farnosť tvrdí, že kampaň manipuluje a zneužíva Božie meno Foto: Veľký kostol

„Pokladáme akúkoľvek snahu obmedziť rozmanitosť, slobodu a tajomstvo Božieho stvoriteľského diela v Božom mene, avšak na úkor blížneho, za závažnú manipuláciu a zneužívanie Božieho mena a Jeho svätej vôle."

 Presbyterstvo Evanjelického cirkevného zboru Bratislava Staré mesto dnes zverejnilo stanovisko, v ktorom kritizuje predreferendovú kampaň.

„Celospoločensky prospešný vývoj rodiny môže účinne zabezpečiť a ochrániť len osobný príklad, ktorý začína i končí v rovine osobných vzťahov jej členov... Nestotožňujeme sa preto s kampaňou pred referendom, ani so spájaním tejto iniciatívy s kresťanskými princípmi života," píše sa na stránke evanjelickej farnosti, kde je farárkou Anna Polcková.

„Naopak, sme presvedčení, že aktivity, propagácia, ako aj obsahová náplň tejto kampane sú vyjadrením nepochopenia a zneužívania kresťanských princípov a viery a môžu viesť k šíreniu strachu a tým aj k eskalácii napätia vo vnútri spoločnosti. Názory a teórie samé o sebe nestačia a nedokážu zabezpečiť zdravý a plnohodnotný vývoj človeka, ako slobodnej autentickej bytosti. K tomu môže pomôcť len vlastný príklad života, ktorý v pokore pred všetkou rozmanitosťou, inakosťou a komplexnosťou života vedie k vzájomnej spolupatričnosti a zodpovednosti za život v tomto svete a v schopnosti rozdávať iným lásku napomáha k úcte, tolerancii, slušnosti a empatii. Preto pokladáme akúkoľvek snahu obmedziť túto rozmanitosť, slobodu a tajomstvo Božieho stvoriteľského diela v „Božom mene", avšak na úkor blížneho, za závažnú manipuláciu a zneužívanie Božieho mena a Jeho svätej vôle. Výsledkom takýchto snáh je a ostáva prehlbovanie intolerancie a neznášanlivosti voči menšinám žijúcim v našej spoločnosti," píše sa vo vyhlásení. Celé stanovisko.

Iný názor má vedenie evanjelickej cirkvi. Evanjelickí biskupi cez vianočné sviatky v liste, ktorý sa čítal v kostoloch, vyzývali veriacich, aby sa zúčastnili na pripravovanom februárovom referende o rodine a jasne vyjadrili svoj kresťanský postoj.