Nie ste spokojní s tým, ako vyzeráte? Úplne spokojný je len každý desiaty človek

Nie ste spokojní s tým, ako vyzeráte? Úplne spokojný je len každý desiaty človek Reprofoto

Tínedžeri sú len mierne nespokojnejší ako staršie vekové skupiny. Najviac sebakritickí sú Japonci, z ktorých je každý 10 úplne nespokojný.

 


Vyplýva to z prieskumu spoločnosti GfK, ktorá zisťovala, nakoľko sú spotrebitelia z celého sveta spokojní so svojím vzhľadom.

 

V 22 krajinách zaradených do prieskumu, je so svojím vzhľadom spokojná viac ako polovica (55 percent) spotrebiteľov starších ako 15 rokov, pričom viac ako jedna desatina z nich uvádza, že sú úplne spokojní. Nespokojnosť s vlastným vzhľadom vyjadrilo iba 16 percent respondentov, z toho 3 percentá nie sú vôbec spokojní.

V latinskoamerických krajinách je spokojnosť najvyššia

Úplná spokojnosť s vlastným vzhľadom bola zaznamenaná v Latinskej Amerike. Do prvej pätice krajín s najväčším podielom úplne spokojných sa dostalo Mexiko, Brazília aj Argentína. Pokiaľ okrem úplne spokojných započítame aj tých, ktorí sú skôr spokojní, vedie v celom rebríčku Mexiko s takmer tromi štvrtinami spokojných, za ním tesne nasleduje Turecko. Na tretej priečke sú Brazília a Ukrajina , po nich Španieli a nasledujú ich Nemci a Argentínci.

Najkritickejší sú naopak Japonci, z ktorých so svojím vzhľadom je skôr alebo úplne nespokojných 38 percent. Nasledujú Briti a po nich Rusi, obyvatelia Južnej Kórei, Švédi a Austrálčania, medzi ktorými je rovnako 19 percent nespokojných.

"Tieto kľúčové poznatky umožňujú podnikom pôsobiacim v sektore módy, kozmetiky a starostlivosti o vzhľad identifikovať typ komunikácie, ktorý bude mať najlepšiu odozvu na určitom trhu alebo u určitej cieľovej skupiny. V krajinách, ako je Japonsko, Veľká Británia a Rusko, bude veľká časť ľudí pozitívne reagovať na reklamu, ktorá zdôrazňuje vylepšenie alebo zmenu vlastného vzhľadu, zatiaľ čo spotrebiteľov v Mexiku a Turecku osloví skôr správa zameraná na kultiváciu a udržanie príjemného vzhľadu," píše GfK.

Tínedžeri sú k svojmu vzhľadu len mierne kritickejší ako ostatní

Aj keď tínedžeri majú tendenciu byť ku svojmu vzhľadu sebakritickejší, zďaleka sa neodchyľujú od priemeru. Celkovo 16 percent násťročných vo veku 15 - 19 rokov uvádza, že sú úplne nespokojní so svojím vzhľadom, zatiaľ čo vo vekovej skupine 20 - 59 rokov sa toto číslo pohybuje okolo 12-13 percent.

Všeobecne platí, že najmenej sebakritickí sú seniori nad 60 rokov – skôr nespokojných je iba 9 percent a úplne nespokojných sú potom 3 percentá.

Podobná situácia u mužov a žien

Porovnanie odpovedí mužov a žien prináša nový pohľad na tvrdenie, že ženy sú na svoj vzhľad viac kritické ako muži. Pokiaľ ide o percento tých, ktorí vyjadrili spokojnosť so svojím vzhľadom, sú na tom obe pohlavia rovnako. V oboch prípadoch je 43 percent pomerne spokojných a 12 percent je spokojných úplne. Muži však častejšie ako ženy majú k otázke vlastného vzhľadu neutrálny postoj (31 percent mužov oproti 27 percentám žien). Z hľadiska nespokojnosti síce ženy prekonávajú mužov, ale iba o niekoľko percentuálnych bodov. Skôr nespokojných je 14 percent žien v porovnaní s 11 percentami mužov, úplne nespokojné sú 4 percentá žien a 3 percentá mužov.

 

Do prieskumu spoločnosti GfK bolo zaradených 27 000 respondentov starších ako 15 rokov v 22 krajinách. Prieskum sa realizoval online s výnimkou Ukrajiny, kde boli účastníci dopytovaní osobne. Terénny výskum bol realizovaný v lete 2014.