Marketing

Hermes Komunikátor roka 2016: Najlepšie komunikujúcou inštitúciou je Lidl

Hermes Komunikátor roka 2016: Najlepšie komunikujúcou inštitúciou je Lidl

Pripravuje sa zákaz propagácie výrobkov využívaných pri mučení a popravách

Pripravuje sa zákaz propagácie výrobkov využívaných pri mučení a popravách

Úspešný príbeh 4ky: Po prvom roku 250-tisíc zákazníkov a 12 % podiel na trhu predplatených kariet

Úspešný príbeh 4ky: Po prvom roku 250-tisíc zákazníkov a 12 % podiel na trhu predplatených kariet

Strana 49 z 74