Budzák: Za žiadosťou o odňatie licencie rádia Viva vidí záujmy Vladimíra Póora

Budzák: Za žiadosťou o odňatie licencie rádia Viva vidí záujmy Vladimíra Póora

Spoločnosť, ktorá vlastní licenciu na vysielanie rádia Viva, žiada o odňatie licencie. Dušan Budzák tvrdí, že skutoční majitelia nemajú záujem o odobratie licencie rádiu. "Za veriteľským výborom, ktorý takto koná proti záujmom spoločnosti, ale najmä poslucháčov, stojí pán Vladimír Poór," povedal Budzák.

 


Podľa informácií Omédiách.com spoločnosť Rádio Viva a.s. požiadala Radu pre vysielanie a retransmisiu o odňatie licencie. "Áno, prišla nám taká žiadosť, rada začína konanie o odňatí licencie," potvrdil informácie Omédiách.com riaditeľ kancelárie Ľuboš Kukliš. Nie je to jediný závažný materiál, ktorý prišiel v týchto dňoch na radu.

Situácia okolo rádia Viva je komplikovaná. Licenciu na vysielanie, ale nie samotné rádio, vlastní Rádio Viva a.s.. Podľa obchodného registra je len niekoľko týždňov novým predsedom predstavenstva Igor Dobiš. Jeho stanovisko, prečo spoločnosť požiadala o odobratie licencie, sa mi zatiaľ nepodarilo získať. Rádio oficiálne žiadne vysvetlenie neposkytlo.

Prekvapený zo žiadosti o odňatie licencie ostal Dušan Budzák, zo spoločnosti Viva Production House, ktorá v súčasnosti zabezpečuje chod stanice. Budzák  poskytol pre Omédiách.com stanovisko za tri spoločnosti, ktoré vlastnia rádio: SCAN Development, Rádio Viva,a.s. a Viva Production House.

"Predovšetkým je potrebné uviesť: Nie sú to majitelia Rádia Viva, kto požiadal o odňatie licencie," píše v stanovisku Budzák. "Hoci je odpoveď jednoduchá, bez vysvetlenia by mohla byť ťažko pochopiteľná. Tu je stručné zhrnutie: Celá vec sa začína pri spoločnosti SCAN Development, ktorú vlastníme. Táto spoločnosť je majiteľom 100% akcií Rádia Viva. Predchádzajúci konateľ však podvodným spôsobom na túto spoločnosť, bez vedomia nás - majiteľov, previedol rôzne pohľadávky z iných spoločností, čo viedlo k vyhláseniu konkurzu na spoločnosť SCAN Development. Tieto prevody, ako nezákonné sme napadli na súde. Paradoxom však je, že vyhlásením konkurzu na spoločnosť sú automaticky zastavené všetky súdne konania. V tomto prípade aj naša žaloba, ktorá smeruje proti nezákonnosti konkurzu. Boli sme na pojednávaní, keď i samotná sudkyňa spochybnila zneužitie tohto ustanovenia. Ale taký je zákon. Scan Development ako majiteľ akcií, teraz už ovládaný v rámci nezákonného konkurzu správcom konkurznej podstaty, vymenoval nové vedenie v spoločnosti Rádio Viva, a.s.. Nemáme na túto spoločnosť vplyv, hoci sme jej majiteľmi."

Podľa Budzáka "za všetkými týmito krokmi je len snaha ulúpiť nám spoločnosť, hoci teraz je lepšie povedať Rádio Viva, ktoré sme postavili na nohy a urobili populárnym," povedal Budzák.

Situácia okolo Rádia Viva je zložitá. V decembri končí platnosť súčasnej licencie, pričom v licenčnom konaní spoločností, ktoré avizovali, že budú pokračovať pod značkou Viva, licenciu nedostali. Bola to spoločnosť Viva Production House, ktorá zabezpečuje vysielanie a spoločnosť Rádio Viva a.s., ktorá vlastní licenciu, ale z licenčnéhho konania sama odstúpila. Novú licenciu získala neznáma spoločnosť Corporate Legal, ktorá sa venovala podnikaniu s nehnuteľnosťami. Podľa Budzáka je za ňou podnikateľ Vladimír Póor.

Foto: Omédiách.com

Proti prideleniu licencie sa žiadateľ Viva Production House odvolal na Najvyššom súde. Ten rozhodol, že rozhodnutie rady o pridelení licencie spoločnosti Corporate Legal je neplatné. V Bratislave sa vtedy objavili oslavné bilbordy s logom rádia.

Spoločnosť Corporate Legal poslala v týchto dňoch ústavnú sťažnosť voči rozsudku Najvyššieho súdu. Znamená to, že rozhodnutie o tom, kto získa od decembra licenciu po rádiu Viva, sa komplikuje. Rovnako je otázny osud súčasného rádia. "Za veriteľským výborom, ktorý takto koná proti záujmom spoločnosti, ale najmä poslucháčov, stojí pán Vladimír Poór a jeho nezákonne prevedené pohľadávky. Na ich základe sa stal predsedom veriteľského výboru v spoločnosti SCAN Development ako majiteľa akcií Rádia Viva, a.s.. A nie je tajomstvom, že aj za spoločnosťou Corporate legal, ktorá pôvodne získala novú licenciu Vivy stojí Vladimír Poór," povedal Budzák.

Celé neskrátené stanovisko Dušana Budzáka.  Pokúšam sa získať stanovisko spoločnosti Corporate Legal a predsedu predstavenstva Rádia Viva, a,s, Igora Dobiša.