Ktoré rádiá hrajú najvzornejšie slovenskú hudbu a kto je rebelom?

Ktoré rádiá hrajú najvzornejšie slovenskú hudbu a kto je rebelom? Ilustr.foto: Anténa Hit Rádio

 Povinnosť dodržiavať kvóty na hudbu slovenských autorov platí už viac ako 5 mesiacov. Prinášame prehľad, ako ktoré rádio túto povinnosť dodržiava.

 


Aj vďaka lobingu Tublatanky u predstaviteľov Smeru platí od 1. apríla pre slovenské rádiá povinnosť vysielať istý podiel slovenskej hudby.
Pre verejnoprávne stanice platí zatiaľ povinnosť vysielať 30 percent slovenskej hudby, pre súkromné 20 percent. (Od nového roka sa to zvýši o 5 percent.)

 

Rada pre vysielanie a retransmisiu zmonitorovala vysielanie za prvé tri mesiace. Tu sú výsledky:


Z najpočúvanejších rádií najviac slovenskej hudby odznelo na Rádiu Regina (približne polovica), Rádiu Slovensko (okolo 38 percent). Ostatné rádiá ako Fun Rádio, Expres, Jemné len o percento až tri prekročili potrebný 20-percentný limit.

Zákon stanovil aj povinnosť, že z tejto slovenskej hudby musí byť minimálne 20 percent nová slovenská hudba (to je tá, ktorá je mladšia ako 5 rokov.)
Najviac takejto hudby vysielalo rádio Europa 2 a Rádio Slovensko, ktoré vysielajú až dve tretiny produkcie mladšej ako 5 rokov. Expres, Fun Rádio a Jemné približne jednu tretinu zo slovenskej hudby. Z menších rádií podľa štatistík hralo Rádio Modra takmer výlučne novú slovenskú hudbu.

Zákonom stanovenú kvótu 20% pre vysielanie nových slovenských hudobných diel nenaplnili tieto rádiá:

  • RTVS Rádio Regina – za mesiace apríl (15,44 %), máj (17,67 %) a jún 2016 (16,91 %)
  • Rádio Piešťany – za mesiace apríl (14,23 %), máj (13,93 %) a jún 2016 (16,20 %)
  • RADIO PLUS – za mesiace apríl, máj a jún 2016 (0 %)

Rádio Regina má najstarších poslucháčov, vysiela najviac slovenskej hudby zo všetkých rádií. Štátu to nestačí, podľa kvót by rádio malo vysielať až 20 percent novej slovenskej hudby, čo je podľa slov Vincenta Štofaníka z RTVS pri súčasnom zameraní Rádia Regina nedosiahnuteľné.

Zdroj: RVR

*Slovenské hudbné dielo (podiel vo vysielaní od 6-24 hod.) ** Nová slovenské hudobné dielo (podiel z celkového množstva slovenskej hudby)

Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodne na najbližšom zasadnutí, či rádiá dostanú sankciu.

Odporúčame aj: Generálny prokurátor spochybnil kvóty na domácu hudbu v rádiách

Dve rádiá nezaslali úplné štatistiky: Rádio Kiss a Šláger Rádio.

Niektorí kvóty dodržiavať nemusia

Po prijatí zákona viacero rádií požiadalo Radu pre vysielanie a retransmiiu o výnimku. Dostali ju niektoré špecializované rádia: Rádio Anténa Rock, Radio One Rock, Rocková republika, Aligátor, Rádio Devín a Rádio Pátria.
Výnimku z podielu nových slovenských hudobných diel dostali: Rádio Best FM, Vlna, One Retro a Rádio Pyramída. O výnimku žiadalo aj Rádio Regina, ktoré má pravdepodobne najstarších poslucháčov. Výnimku nedostali.