Reklamná kampaň O2 je neetická

Reklamná kampaň O2 je neetická Reprofoto: youtube/o2skofficial

Rada pre reklamu na svojom poslednom zasadnutí rozhodla, že kampaň operátora O2 Slovensko s názvom „Rušíme viazanosť u všetkých operátorov" je v rozpore s etickým kódexom reklamy.

„O2 verejne prezentuje zrušenie viazanosti a preplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 150 eur. Avšak po detailnom preštudovaní materiálov vyplýva, že preplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150 eur platí len v prípade, že zákazník bude využívať platené služby najbližších 30 mesiacov, paradoxne ešte dlhšie, ako je viazanosť operátorov na ktorých reklama "útočí"," napísal sťažovateľ. Zákazník teda využije reklamovaný benefit iba v prípade, ak sa správa ako zákazník viazaný, na čo reklamou útočia.

Viac: Všetky rozhodnutia Rady pre reklamu

Arbitrážna komisia uznala námietky sťažovateľa a je toho názoru, že tvrdenie v znení: „Rušíme viazanosť u každého operátora" môže, vzhľadom na okolnosti a súvislosti v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu a je klamlivé, z dôvodu, že na to, aby zákazník mohol benefit využiť v plnej miere, musí využívať služby operátora minimálne do času, pokiaľ nie je splatená výška uhradenej pokuty. Keďže zadávateľom poskytnuté finančné prostriedky sú zákazníkovi následne rozložené do mesačných platieb vo výške 5€. V prípade, že by zákazník prestal využívať služby operátora skôr, musí zostávajúcu čiastku za preplatenú pokutu doplatiť," píše komisia v rozhodnutí.

Odporúčame aj: Reklama na Prima banku je klamlivá

Podľa komisie teda nie je pravdou, že zadávateľ „ruší viazanosť u všetkých operátorov", pretože samotný mechanizmus poskytnutia benefitu v plnej výške predpokladá, že zákazník bude využívať služby operátora dlhodobo, čo je v prípade najvyššej možnej sumy za preplatenie zmluvnej pokuty (150€) až 30 mesiacov. Čiže sľubované „rušenie viazanosti" neplatí.