Všimli ste si plagáty, že sa stratil Tibor? Ide o kampaň

Všimli ste si plagáty, že sa stratil Tibor? Ide o kampaň

Čiernobiela fotografia muža na papieri veľkosti A4, rozlepená po celej Bratislave. Na nej staršia fotografia štyridsiatnika s prosbou: Pomôžte ho nájsť.

Plagáty rozvešali dobrovoľníci občianskeho združenia Vagus a ľudia bez domova spolu so samotným Tiborom Jurášom, ktorý je na fotografii, ale z čias, keď mal menej rokov a viac istôt. Tibor patrí k tisíckam ľudí bez strechy nad hlavou, ktorí žijú v Bratislave.
Na plagátoch je použitá fotografia Tibora z roku 1979, kedy ešte netušil, že rok 2014 bude 10 rokom jeho života na ulici. jeho príbeh bol inšpiráciou pre vznik kampane Stratení, ktorá upozorňuje na to, že ľudia bez domova sa bez našej pomoci len ťažko vrátia do bežného života.

"Kampaň Stratení je o hľadaní toho, čo títo ľudia stratili. Prostredníctvom skutočného príbehu pána Tibora, ktorý žije na ulici už 10 rokov, sa snažíme upozorniť na situáciu ľudí, ktorí potrebujú našu profesionálnu pomoc, aby opäť našli samých seba a vrátili sa do bežného života," povedal Sergej Kára, štatutárny zástupca OZ Vagus, ktoré od roku 2011 pomáha v Bratislave viac ako tisíc ľuďom, ktorí nemajú pokryté základné ľudské potreby. Z rôznych príčin stratili domov, prácu, sociálne väzby a mnohokrát aj vlastnú identitu.

Kampaň vyzýva verejnosť k priamej pomoci ľuďom bez domova. Napríklad venovaním 2% zo svojich daní, pravidelným darcovstvom, darovaním obnoseného šatstva a trvanlivých potravín alebo dobrovoľníctvom. "Situácia ľudí bez domova je natoľko vážna, že aj tá najmenšia pomoc dokáže prispieť k zlepšeniu ich života," hovorí Kára. Súčasťou kampane je aj krátky filmový príbeh, na ktorom spolupracoval režisér Juraj Lehotský.

V Bratislave žije okolo 3500 ľudí bez domova a veľká časť z nich sa pohybuje v centre mesta a jeho okolí. OZ okrem terénnej pomoci prevádzkuje denné a integračné centrum pre ľudí bez domova DOMEC, ktoré sa zlepšuje podmienky pre ľudí bez domova a poskytuje im nové príležitosti. Ľudia bez domova sa tu môžu najesť, umyť, ošatiť, dať ošetriť, ale tiež získať prácu či ubytovanie.