Bratislava opäť odstraňuje nelegálnu reklamu, pozrite sa z ktorých ulíc

Bratislava opäť odstraňuje nelegálnu reklamu, pozrite sa z ktorých ulíc Foto: Bratislava

Bratislavská samospráva sa teší na nový stavebný zákon, ktorý jej umožní spolurozhodovať o povolení stavieb reklamných nosičov.

 

 

Z verejných priestranstiev, zo stredových zelených pásov ciest zmizlo ďalších 42 nosičov vonkajšej reklamy a 54 informačných panelov.
Počas posledného víkendu samospráva odstránila 16 bilbordov z Dolnozemskej, Karloveskej a Rožňavskej ulice. Z Račianskej, Bajkalskej, Panónskej či Prievozskej ulice zmizlo 18 reklamných tabúľ a z mostných viaduktov, ochranných zábradlí v Karlovej Vsi, Starom Meste a v Ružinove 10 informačných tabúľ.

Mesto pokračuje v akcii, ktorú odštartovalo v júli, keď nálepkou upozornilo vlastníkov na to, že nemajú zmluvu na zariadenie.

„Pokračuje sa v odstraňovaní zariadení, ktoré neboli nikdy povolené, ktoré boli na pozemkoch mesta umiestnené bez súhlasu bratislavskej samosprávy," píše v tlačovej správe Magistrát Hlavného mesta Bratislava.

Odporúčame aj: Mesto: Boj s nelegálnymi bilbordami zintenzívňujeme

Foto: BratislavaV dvoch prípadoch mesto rokuje so spoločnosťami vlastniacimi reklamné nosiče, ktoré sú umiestnené v stredových pásoch ciest, o harmonograme odstránenia v ich vlastnej réžii.

Aj keď Bratislava v porovnaní s inými európskymi metropolami je doslova zaplavená reklamou, mesto tvrdí, že počet bilbordov sa za posledné dva roky znížil. „Od roku 2012 sa vďaka aktívnemu konaniu samosprávy znížil počet reklamných nosičov o 281 a vizuálny smog sa ďalej podarilo čiastočne eliminovať odstránením 374 informačných panelov, tabuliek. Tie sú najčastejšie umiestňované do trávnatých plôch pri frekventovaných cestných ťahoch a na mostných zábradliach," tvrdí mesto.

Mesto tvrdí, že má obmedzené možnosti pri odstránení nelegálnych nosičov. „Správne či súdne konania oddiaľujú vymožiteľnosť rozhodnutí samospráv na niekoľko rokov. Bratislavský magistrát preto víta pripravovaný stavebný zákon, ktorý nielenže rieši proces povoľovania zariadenia vonkajšej reklamy, kedy mesto bude jedným z účastníkov konania a svojím stanoviskom výrazne ovplyvní kladné či záporne rozhodnutie stavebného úradu. Zároveň vytvorí zákonný priestor pre to, aby samosprávy mohli buď vo vlastnej réžii, alebo s partnermi odstraňovať bez väčších prieťahov tie nosiče, ktoré boli umiestnené na verejných, ale aj súkromných pozemkoch bez povolenia."