Na Slovensko prichádza výpravná kampaň Telekomu

Na Slovensko prichádza výpravná kampaň Telekomu

Spoty sú ako z výpravného sci-fi filmu, kde ústredným prvkom je písmeno T a dominanty jednotlivých krajín.

 

 

Kampaň, ktorú má spoločnosť v 12 krajinách, prichádza dnes 24. júna na Slovensko.
Ústredným prvkom spoločnej kampane je most v tvare písmena  T, ktorý predstavuje most medzi jednotlivými krajinami.

Jednotlivé krajiny symbolizujú ich známe architektonické pamiatky – Pražský hrad, Námestie hrdinov v Budapešti, Brandenburská brána v Berlíne či Pulská aréna v Chorvátsku.

Printová kampaň je v jednotlivých krajinách podobná. Vizuál tvoria nahromadené dominanty jednotlivých krajín, kde ústrednou je vždy tá domáca. V prípade slovenskej printovej kampane Bratislavský hrad.

Televízny spot je identický pre všetky krajiny, printové verzie sa v jednotlivých krajinách líšia. V slovenskej verzií dominuje Most SNP a Bratislavský hrad.

Kampaň začala v máji v Macedónsku, Nemecku a Čiernej Hore. V lete nasledujú Slovensko, Poľsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Albánsko a Holandsko.

Hlavným cieľom kampane je podpora stratégie skupiny Deutsche Telekom – jej ambíciou je v najbližších rokoch stať sa jednotkou na telekomunikačnom trhu. „Do roku 2018 sa chceme stať lídrom v poskytovaní telekomunikačných služieb v Európe. Preto výrazne investujeme do moderných sieťových technológií a cezhraničnej infraštruktúry," povedala Claudia Nemat, členka predstavenstva Deutsche Telekomu zodpovedná za Európu a technológie.

Národné kampane prinášajú aj konkrétne produktové posolstvo - v prípade Slovak Telekomu je to možnosť volať s paušálmi Happy v zahraničí bez vysokých poplatkov.