Reklama Dôvery „Majte sa radi aj Vy!" je neetická

Reklama Dôvery „Majte sa radi aj Vy!" je neetická Reprofoto TV Spot

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu rozhodla, že reklama Dôvery je v rozpore s etickým kódexom reklamy a to z dvoch dôvodov.

 

 

V prvom prípade ide o tvrdenie z televízneho spotu „Vrátime každému z rodiny až 100 EUR za doplatky za lieky". Na radu sa obrátil sťažovateľ, ktorému zdravotná poisťovňa Dôvera bonus neuznala, s vydvetlením, že sa vzťahuje na otca dieťaťa do 18 rokov. Sťažovateľ považuje reklamu za zavádzajúcu, keďže túto podmienku reklama neuvádza.

Aj keď v závere spotu sa nachádza text, že bližšie informácie a podmienky ponúk nájde spotrebiteľ na webe poisťovne, komisia je presvedčená, že reklama sprostredkúva informácie nejasným a viacvýznamovým spôsobom. „Uvedené tvrdenie vyvoláva jednoznačný dojem, že ponuka sa vzťahuje na akéhokoľvek člena rodiny a nielen na dospelého rodiča dieťaťa a jedinou podmienku je, aby tento bol poistený v predmetnej poisťovni," píše v rozhodnutí komisia.

Odporúčame aj: Všetky rozhodnutia AK Rady pre reklamu z posledného zasadnutia

Komisia je zároveň presvedčená, že reklama podporuje diskrimináciu, keďže je orientovaná len na biologických rodičov a ich deti a nezohľadňuje možnosť uplatnenia si benefitu aj u iných členov rodiny (napr. starých rodičov, ktorí vychovávajú dieťa, adoptívnych rodičov a podobne). AK RPR preto vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.