RPR: Súťaž o najlepšie cecky-pecky je sexistická, urážlivá a diskriminačná Foto: Antena Rock

RPR: Súťaž o najlepšie cecky-pecky je sexistická, urážlivá a diskriminačná

11.08.2017 10:36 | Reklama | mk

Kampaňou Rádia Anténa Rock, kde rádio vyzývalo poslucháčov, aby posielali fotky ženského dekoltu, sa zaoberala aj Rada pre reklamu.

Podľa sťažností, ktoré prišli na radu, je kampaň sexistická a objektifikujúca, využíva obnažené ženské telo alebo jeho časti na prilákanie pozornosti k svojej službe. "Zadávateľ vyžaduje iba určité partie ženského tela, ktoré sú sexuálne príťažlivé, a tým ženu anonymizuje, depersonalizuje a redukuje na „kus mäsa". Súťaž je rodovo stereotypná, vytvára dojem, že najdôležitejším atribútom či kvalitou ženy je vzhľad, konkrétne jej dekolt," píšu sťažovatelia, podľa ktorých takýto spôsob propagácie je neúctivý k poslucháčkam a fanúšičkám rádia a celkovo ukazuje na nedostatok rešpektu k ženám.

Odporúčame aj: Rádio Anténa Rock obhajuje súťaž o najlepšie cecky-pecky

RPR po posúdení kampane rozhodla, že kampaň je v rozpore s etickým kódexom reklamy.

"Reklama svojimi výrazovými prostriedkami, vrátane slovnej hračky v podobe headlinu v znení: „Hľadáme rockové pcecky" pôsobí voči ženám sexisticky, urážlivo a ponižujúco. Samotné spracovanie spotu obsahuje jazykový sexizmus a zvuky, ktoré vzhľadom na svoj sexuálny podtext nemožno považovať za slušné," píše v rozhodnutí Arbitrážnej komisie RPR.

Jazyk a jazykové prostriedky, použité v rámci kampane sú podľa RPR prejavom verbálneho násilia a reklama nekriticky posilňuje rodové a sexuálne stereotypy.

AK RPR kritizuje aj vizuály reklamy, ktoré účelovo zobrazujú len časť ženskej postavy – dekoltu. „Takouto fragmentáciou ľudského tela so zameraním sa na zobrazovanie len jeho vybraných častí sa význam kampane a reklamy ako takej posúva do pozície, v ktorej sa žena stáva sexuálnou atrakciou."

Táto reklama podľa AK RPR pôsobí sexisticky, urážlivo a diskriminačne.

pošli na vybrali.sme.sk