Bilbord s vodkou a mamkiným synáčikom z plota školy ráno zmizol

Bilbord s vodkou a mamkiným synáčikom z plota školy ráno zmizol Foto: Omédiách.com

Spornou kampaňou spoločnosti Gas Familia sa bude zaoberať Rada pre reklamu, na ktorú prišlo viacero sťažností.

 

 

Po včerajšom komentári, v ktorom sme upozornili, že spoločnosť Gas Familia má kontroverznú kampaň na Vodku na plote bratislavskej základnej školy na Kalinčiakovej, už ráno plagát zamestnanci agentúry prelepovali.

Viac: Neverila som, kam sú schopní zavesiť reklamu na vodku


Bilbordy na vodku sú však po celom Slovensku v okolí škôl aj detských ihrísk, čo etický kódex reklamy zakazuje. Bilbord spoločnosť a agentúra dali aj pred Centrum pre liečbu drogových závislostí, ktoré pomáha bojovať so závislosťou na alkoholizme.

"Požiadali sme agentúru, ktorá tam billbord dala, aby ho odstránili, tak ako sme to už urobili v podobných prípadoch minulosti. Dostali sme od nich promptne pozitívnu odpoveď. Boli ústretoví a očakávam, že zakrátko aj odstránenie zrealizujú," povedal pre Omédiách.com Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislosti.

Riaditeľ sa domnieva, že niektoré firmy pri propagácii alkoholu, prekračujú etické normy reklamy opakovane. Chcú, aby sa o tom rozprávalo. Ak aj prídu sťažnosti na Radu pre reklamu, firma sa potom sama ešte aj pochváli, že to stiahla. „Dúfam, že toto nebol tento prípad a jednalo sa len o nešťastnú náhodu a nedorozumenie a verím, že niečo takéto sa už nezopakuje," povedal.  Čo sa týka celoslovenského pôsobenia a rizika negatívnych zdravotných dopadov najmä na mladých pokiaľ sa jedná o obsah reklamy, okrem Rady pre reklamu, má, ako hovorí Okruhlica, v tomto smere predovšetkým kompetencie Úrad verejného zdravotníctva, ktorý je koordinátorom Národného programu pre problémy s alkoholom. "Legislatíva je v mnohých iných vyspelých krajinách prísnejšia a sankcie sa uplatňujú dôsledne až po odobratie licencie. Kým etický kódex si stanovujú výrobcovia a predajcovia samotní a nie je právne záväzný, tak zákony stanovuje štát," dodáva šéf Centra pre liečbu drogových závislostí.

Foto: Omédiách.com

Reklamou sa bude zaoberať aj Rada pre reklamu. „Reklama bude posudzovaná Arbitrážnou komisiou na jej najbližšom zasadnutí," povedala pre Omédiách.com výkonná riaditeľka Rady pre reklamu Eva Rajčáková. V súvislosti s kampaňou firmy prišlo na radu 10 sťažností od fyzických osôb, ktoré reklame vytýkajú prevažne jej negatívny vplyv na mladistvých a poukazujú, že reklama ich nabáda ku konzumácii alkoholu. Viaceré sťažnosti upozorňujú aj na nevhodné umiestnenie reklamy v blízkosti ZŠ Kalinčiakova a Centra pre liečbu drogových závislostí.

Viac: Podrobnosti, čo všetko nesmie byť v reklame na alkohol

Podľa zákona reklama zakazuje nabádať na nestriedme požívanie alkoholických nápojov. Táto reklama vyzýva ľudí, aby „žili po svojom." Podľa zákona sa reklama na alkoholické nápoje nesmie zameriavať na maloleté osoby, pritom žiadna osoba, ktorú možno považovať za maloletú, sa nesmie v reklame dávať do súvislosti so spotrebou alkoholických nápojov.  Zároveň podľa etického kódexu reklamy nesmiebyť  reklama v blízosti škôl.

Legislatíva je v prípade porušenia zákona veľmi mierna. Rada pre reklamu ako samoregulačný orgán dáva len morálne vyhlásenia, bez reštrikcii. Tie dala spoločnosti Gas Familia už minulý rok