Print this page

Na základne získaných poznatkov od oddelenia cieľového pátrania slovenskej polície začali ich českí kolegovia preverovať miesta, na ktorých sa mohol zdržiavať právoplatne odsúdený Jozef Majský. Informuje slovenská polícia na facebooku.

Prvotné previerky neviedli k želanému výsledku. Získané indície napovedali, že odsúdený sa začal skrývať. Policajti ho napokon vypátrali na pražskej psychiatrii. Podľa posledného vyjadrenia ošetrujúceho lekára nie je Majský schopný akýchkoľvek úkonov, a preto zostáva hospitalizovaný.

Aj keď sa tento prípad ešte neskončil želaným záverom, je to ďalší dôkaz skvelej spolupráce pátracích tímov Policie České republiky a Policajného zboru, píše polícia.