Noviny v roku 1989: Blahoželanie k výročiu NDR a Ferdinandovi Vaňkovi

V říjnu 1989 se komunistický režim v okolních státech nacházel v různé fázi zhroucení, v Československu i tak Rudé právo stále drželo krok se stranou. Zaměstnanci však nedokázali zachytit skrytý šprým, když v sobotní příloze vyšlo ve společenské kronice i maskované přání Václavu Havlovi k narozeninám. V době zpráv, které ještě oslavovaly čtyřicetileté trvání NDR, to byla pro čtenáře indicie, že přísná kontrola obsahu stranického listu není bezmezná.