Pozor na podvodné SMSky sľubujúce výhry, upozorňuje RU

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje na SMS správy, ktorými odosielatelia účastníkov nabádajú, aby volali na čísla so zvýšenou tarifou.


"Sú to napr. SMS správy, ktoré informujú účastníkov, že vyhrali finančnú hotovosť až do 5 000 eur. Odosielateľ SMS správy nabáda volať na číslo 0900 xxxxxx a dodáva ak finančnú výhru nechcete, tak nevolajte." Uvedené číslo je číslo so zvýšenou tarifou," upozorňuje RU.

Rovnaké číslo so zvýšenou tarifou sa nachádza aj pri inzercii propagujúcej súťaž. "Občania by mali vopred dôkladne zvážiť, či sa zapoja do telefonických súťaží, hier a hlasovaní. Pred tým, ako sa rozhodnú, mali by sa oboznámiť so všetkými podmienkami, vrátane cien za volanie na tieto čísla. Predídu tak nepríjemným prekvapeniam v podobe vysokého účtu."

Telekomunikační operátori majú v tejto súvislosti od januára nové povinnosti. "Najdôležitejšími novinkami v oblasti ochrany užívateľov je hláska, ktorá automaticky upozorní volajúceho, že volá na číslo so zvýšenou tarifou a možnosť nechať si dať bezplatne zablokovať odchádzajúce volania, SMS a MMS správy na takéto čísla. Novými povinnosťami sa predíde šoku volajúcich z vysokého účtu, ku ktorým dochádza po nechcených volaniach na služby so zvýšenou tarifou."
Čísla so zvýšenou tarifou sú čísla z množín (0)900 xxxxxx, (0)97x xxxxxx a (0)98x xxxxxx.