Operátor predĺžil platnosť značky O2 až do roku 2022

Operátor bude pôsobiť pod značkou O2 v Čechách aj na Slovensku až do roku 2022.

O2 Czech Republic využilo opciu, na základe ktorej bude spoločnosť v Česku a na Slovensku využívať brand O2 do roku 2019 a zároveň spoločnosť rovno využíva právo predĺžiť užívanie ochrannej známky O2 o ďalšie tri roky.

O2 dnes oznámilo, že využilo opciu v licenčnej zmluve, na základe ktorej používa ochrannú známku O2 v Českej republike a na Slovensku. Využitím opcie teda dôjde k predĺženiu doby, počas ktorej bude mať spoločnosť právo používať ochrannú známku O2 o jeden rok dlhšie, teda do 27. januára 2019.
Zároveň spoločnosť ďalej v zmysle dohody predĺži právo na využívanie ochrannej známky O2 o ďalšie tri roky, teda
do 27. januára 2022.