Print this page

Predsedovia politických strán tvoriacich vládnu koalíciu sa dnes dohodli na konaní koaličnej rady v súvislosti s nadchádzajúcou júnovou schôdzou NR SR. "Koaličná rada bude diskutovať aj o optimalizácii úhrad za služby poskytované RTVS. Koaliční partneri rešpektujú tento záväzok vyplývajúci z Programového vyhlásenia vlády SR a za prítomnosti zodpovedného ministra prerokujú rozsah optimalizácie, nadobudnutie účinnosti príslušného zákona a spôsob využitia získaných finančných zdrojov. Miesto a čas konania koaličnej rady budú spresnené v najbližších dňoch," oznámila vláda.