Zomrela analytička Eva Jaššová

Zomrela analytička Eva Jaššová

Vo veku 60 rokov zomrela v sobotu 15. marca po vážnej chorobe psychologička, novinárka a bývalá členka Rozhlasovej rady Eva Jaššová, oznámila TASR.

Absolvovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia (1978) a postgraduálne štúdium na katedre žurnalistiky FF UK (1987). V rokoch 1978 - 80 pôsobila v Ústave s výchovno-liečebným režimom v Ľubochni - doline ako klinická psychologička. V rokoch 1980 - 89 bola redaktorkou, moderátorkou Čs rozhlasu. Po roku 1989 pedagogicky pôsobila na Fakulte telesnej výchovy a športu UK, Akadémii Policajného zboru SR, Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, FDU AU v Banskej Bystrici, Katedre estetiky FF UK v Bratislave, na Katedre žurnalistiky UKF v Nitre/ 2002 - 2012/.

Pôsobila ako vedecká pracovníčka Ministerstva obrany SR, bola riaditeľkou Oddelenia psychologickej s sociálnej starostlivosti. Bola poslankyňou Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava, v rámci toho bola členkou Mestskej školskej rady a zakladateľkou, koordinátorkou Bratislavského detského parlamentu. Bola asistentkou poslankyne Národnej rady SR, členkou Rozhlasovej rady.