Univerzita sa ospravedlňuje za plagiátorstvo učiteľky

Univerzita sa ospravedlňuje za plagiátorstvo učiteľky Foto: UKF

Univerzita Konštantína Filozofa preverila podozrenie z vykrádania textu svojou pedagogičkou, teraz sa ospravedlňuje za jej plagiátorstvo.

 


K plagiátorstvu malo dôjsť v zborníku školy, ktorý bol prezentovaný minulý týždeň na konferencii o multikulturalizme. Jedna z trinástich kapitol knihy bola takmer celá odkopírovaná. „Text o detskom vnímaní cudzích kultúr a ako o tom vyučovať, pod ktorým je podpísaná pedagogička UKF Anna Klimentová, je na desiatich stranách totožný s päť rokov starým výskumom Eleny Kriglerovej z Centra pre výskum etnicity a kultúry. Kriglerová v roku 2008 urobila výskum na vyše 900 deťoch základných škôl. Štúdia je dostupná na internete, upozornil minulý týždeň denník SME.

 

Text prešetrila odborná komisia fakulty a vedenie Pedagogickej fakulty UKF vydalo vyhlásenie, v ktorom sa dištancuje od metód práce pedagogičky, odsudzuje ho a dotknutým autorom sa ospravedlňuje. „Vedenie Pedagogickej fakulty UKF sa dištancuje od konania Anny Klimentovej, pracovníčky Katedry pedagogiky, ktorá zásadným spôsobom porušila etiku vedeckej práce," píše škola. „Odborná komisia konštatovala, že prevzatím častí textu príspevkov autorov (E. Gallová Kriglerová, J. Kadlečíková, Z. Alenová, V. Rafael, B. Kahátová) z publikácie Kultúrna rozmanitosť a jej vnímanie žiakmi základných škôl na Slovensku (2009) do svojej kapitoly Diverzita a multikulturalita v edukačnom prostredí v monografii Diverzita v edukácii (2012) sa Klimentová preukázateľne dopustila plagiátorstva. Vedenie Pedagogickej fakulty UKF považuje tieto skutočnosti za neetické a neakceptovateľné a dotknutým autorom sa za toto konanie PhDr. A. Klimentovej, PhD. Ospravedlňuje," napísala škola.
„Ak sa podozrenie potvrdí, považujem to za oveľa závažnejšie zlyhanie ako plagiátorstvo študenta. Učiteľ má byť pre študentov vzorom," povedal ešte pred šetrením pre SME rektor univerzity Libor Vozár.