Print this page


V marci si pripomíname 105. výročie narodenia spisovateľa Dominika Tatarku a 25. výročie úmrtia režiséra Štefana Uhra.

 

Pri tejto príležitosti Filmotéka Kina Lumière uvedie snímku Panna zázračnica (1966), ktorú podľa rovnomennej Tatarkovej novely nakrútil režisér Štefan Uher. Projekcia sa uskutoční vo štvrtok o 17.00 hod. a bude spojená s diskusiou, ktorej sa zúčastnia tvorcovia Albert Marenčin, Juraj Mojžiš, Ivan Ostrochovský a Martin Šulík.

Film Panna zázračnica zachytáva život mladej generácie umelcov, formujúcej sa uprostred vojny. Ústrednou postavou je mladé krásne dievča Anabella, ktoré sa zoznámi s celou skupinou priateľov, rozochvieva v nich túžby a stane sa predmetom ich predstáv. Umelci očarení jej „zázračnosťou“ však nevidia Anabellin smútok, ktorý vyústi v jej tragický koniec. Film sa vo Filmotéke premieta pri príležitosti 105. výročia narodenia spisovateľa Dominika Tatarku, ktoré si pripomíname 14. marca, a 25. výročia úmrtia režiséra filmu Štefana Uhra, ktoré pripadá na 29. marca. Ide o jediný film, pri ktorého realizácii sa zišli títo dvaja tvorcovia.

„Dominik Tatarka sa o spoluprácu s filmom pokúšal opakovane a dlhodobo,“ hovorí Michal Michalovič, kurátor Filmotéky Kina Lumière. „V polovici 60. rokov 20. storočia adaptoval pre film svoju vlastnú novelu Panna zázračnica, film podľa nej nakrútil Štefan Uher. Kým novela vyšla v časoch druhej svetovej vojny, v období, keď sa v oblasti poézie prejavila výrazná avantgardná tendencia v podobe nadrealizmu, film sa pripravoval a vznikal v celkom iných súvislostiach. V polovici 60. rokov sa viedla diskusia o zmysle a význame nadrealizmu v kultúrnych časopisoch. Tatarka do deja zakomponoval aj líniu ovplyvnenú povojnovým vývojom spoločnosti, predovšetkým tzv. kultom osobnosti. Príbeh ´objektívne náhodného´ stretnutia výtvarníka Tristana a krásnej a tajomnej Anabelly vo filme sa tak vpisoval do dejín slovenskej kultúry opakovane v rôznych súvislostiach. Práve na túto komplexnosť chceme poukázať programom pri príležitosti výročí dvoch významných osobností,“ vysvetľuje Michalovič.

Po snímke Panna zázračnica sa premietne dokumentárny film Príbeh Panny zázračnice (2018) od režiséra Ivana Ostrochovského, ktorý osvetľuje niektoré kľúčové aspekty vzniku Uhrovho filmu. Po projekcii oboch filmov bude nasledovať diskusia, ktorej sa zúčastnia dramaturg, scenárista a vedúci tvorivej skupiny, na pôde ktorej film vznikol, Albert Marenčin, kostýmový výtvarník a poradca pre „veci surrealistické“ Juraj Mojžiš, režisér dokumentárneho filmu Príbeh Panny zázračnice Ivan Ostrochovský i režisér a žiak Štefana Uhra Martin Šulík. Panna zázračnica tento rok vyjde ako prvý slovenský film na blu-ray nosiči v anglickom vydavateľstve Second Run, ktoré sa zameriava na vydávanie oceňovaných artových filmov z celého sveta.