Print this page

Ministerstvo školstva nechce z dôvodu šírenia koronavírusu zatvárať školy celoplošne. Preto vytvorilo manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky od materských až po vysoké školy po dobu trvania pandémie. Jednotlivé fázy predstavil na minister Branislav Gröhling.

 

Týmto chcem vyzvať učiteľov, rodičov aj žiakov, aby boli zodpovední, aby tieto opatrenia nepodceňovali a aby ich dodržiavali, povedal minister.

Opatrenia sú rozdelené do troch fáz. Stručne ich možno popísať takto:

? Zelená fáza znamená, že na škole nie je žiadne podozrenie na nákazu. Odporúča sa ranný filter, teda meranie teploty pri vstupe do školy, dodržiavanie odstupov a pravidelná hygiena. Rúška sa nosia mimo triedy, odporúča sa nepremiešavanie tried, pokiaľ to je možné.

? Oranžová fáza obsahuje pravidlá pri podozrení na nákazu. Prebehne domáca izolácia osoby s podozrením na nákazu, ako aj jej úzkych kontaktov. Dobu domácej izolácie určí RÚVZ.

? Červenou fázou sa budú školy riadiť, ak sa ochorenie u niekoho na škole potvrdí. Ranný filter bude povinný, rúška budú povinné aj v triedach (okrem MŠ) a môže prebehnúť aj dištančná výučba podľa rozhodnutia RÚVZ.

Tu sú manuály a tlačivá pre jednotlivé školy:

 

Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Manuály sú zostavené pre jednotlivé kategórie škôl a školských zariadení.