Print this page

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie Ústredný krízový štáb SR navrhol nasledovné opatrenia. Platiť by mali od 1. októbra:

HROMADNÉ PODUJATIA: Nebude možné organizovať akékoľvek hromadné podujatia - športovej, kultúrnej, spoločenskej, cirkevnej či inej povahy. Výnimkou sú obrady, ako je napríklad sobáš, krst, pohreb a podujatia, ktorých konanie stanovuje zákon (zasadnutia štátnych a samosprávnych orgánov, súdov a podobne). Limit účastníkov na obradoch je ešte predmetom rokovania.
Hromadné podujatia bude možné organizovať len v tom prípade, ak všetci účastníci budú mať potvrdenia o negatívnom výsledku PCR testu na COVID-19 nie staršie ako 12 hodín a ich organizáciu treba hlásiť na regionálny úrad verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred začiatkom.
Dôrazne sa odporúča odložiť rodinné oslavy na priaznivejšie obdobie.

RÚŠKA: Predĺži sa povinnosť nosenia rúška pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Dôrazne odporúčané sú aj pre mladšie deti.
Povinné bude nosenie rúšok v exteriéri, pri vzdialenosti menej ako 2 metre od ľudí, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti. Toto opatrenie má význam aj vzhľadom na blížiacu sa chrípkovú sezónu, kedy sa očakáva zvýšený výskyt ochorení s príznakmi podobnými COVID-19. Dôrazne sa odporúča nosiť rúško aj pri športovaní v interiéri.

PREVÁDZKY: Obchody a obchodné domy budú mať opäť obmedzený počet zákazníkov na prevádzku – jeden zákazník na 10 štvorcových metrov. Prevádzky verejného stravovania budú môcť byť otvorené od 6:00 do 22:00, rozvoz a predaj cez okienko je možný nonstop. Otvorené budú môcť byť len tie, kde zákazníci sedia.

RIZIKOVÉ KRAJINY: Od 1. októbra sa zoznam menej rizikových krajín nemení.
Úrad verejného zdravotníctva SR vypracuje bližšiu špecifikáciu opatrení, s ich definitívnym znením bude verejnosť v dohľadnom čase oboznámená.
Ústredný krízový štáb SR tiež rozhodol, že predloží vláde návrh na vyhlásenie núdzového stavu.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „Pandémia ochorenia COVID-19 opäť naberá na sile. Chápeme, že ľudia sú z toho už unavení a je im ťažko akceptovať a dodržiavať opatrenia. Niektorým skomplikovali prácu, zasiahli do ich bežného fungovania či celkom zmenili život. Naším cieľom nie je robiť ľuďom zle. Sme tu preto, aby sme chránili ich zdravie, mali čo najmenej hospitalizovaných a chorých ľudí a hlavne eliminovali úmrtia. Všetko robíme s týmto cieľom a snažíme sa regulovať rizikové aktivity. Liečba je stále obmedzená, účinná a bezpečná vakcína tiež zatiaľ nie je dostupná. Rešpektovanie opatrení a nosenie rúšok sú preto v súčasnosti nosným pilierom ochrany nášho zdravia.“