Print this page

Pozor: Od pondelka 16. 11. sa menia pravidlá na hraniciach (ZOZNAM) Foto: FB Polícia SR

Od pondelka 16. 11. platia nové pandemické opatrenia. V tejto súvislosti ministerstvo zverejnilo zmeny, ktoré budú platiť na hraniciach:

 

- Susedné krajiny Poľsko, Maďarsko a Rakúsko budú od 16. novembra 2020 na základe novej metodiky ECDC zaradené do zoznamu tzv. červených krajín.
- Kontrolu dodržiavania nových povinností uvedených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR k povinnostiam osôb po vstupe na územie SR budú na hraniciach vykonávať policajti. Tieto kontroly budú náhodné.

Slovenská republika zatiaľ nepristúpila k zatvoreniu hraničných priechodov

Pre osoby vstupujúce na územie SR od 16. novembra 2020 od 07:00 hod. z Poľska, Česka, Rakúska a Maďarska bude platiť:

1.Variant:
- povinnosť zaregistrovať sa na web stránke http://korona.gov.sk/ehranica, najneskôr pri vstupe,
- povinne ísť do izolácie v domácom prostredí (do doby získania negatívneho výsledku RT PCR testu na ochorenie Covid-19; ak výsledok testu nezískate a priebeh izolácie je bezpríznakový, tak izolácia končí dovŕšením 10. dňa).

2. Variant:
- alternatívne k povinnostiam registrácie a izolácie sa môžu osoby preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 72 hodín vykonaným v laboratóriách mimo územia SR.

Nákladná doprava a tranzit:

- nákladná doprava bude prekračovať vnútorné hranice bez obmedzenia,
- tranzit bude povolený za podmienky prejsť územím SR do 8 hodín bez zastavenia, okrem čerpania PHM.

Pendleri

- pendlerom odporúčame mať so sebou vyplnené a potvrdené tlačivo od zamestnávateľa o tom, že pracujú na území susedného štátu,
- vzor takéhoto tlačiva je v prílohe aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, resp. na ich internetovej stránke,
- pri pendleroch, teda osobách dochádzajúcich do zamestnania bola zrušená vzdialenosť 30 km od otvoreného hraničného priechodu

Ukrajina

Od 16. novembra 2020 sa už nebude vykonávať na vonkajšej hranici s Ukrajinou testovanie osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky antigénovými testami.