Print this page

ÚVZ SR: Pozor na tieto výrobky zn. Nestlé Foto: ÚVZ

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bol Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané výstražné oznámenie Poľska - Kadmium v ryžovom výrobku pre dojčatá a malé deti pôvodom z Poľska.

 Ide o výrobok:

Nestle Sinlac® Bezgluténový výrobok od 4. mesiaca veku, značka výrobku: Nestle Sinlac, 500 g, výrobné č.: 01970291R, DMT: 30/09/2021, krajina pôvodu: Poľsko, výrobca: Nestle Polska S.A., balený: Nestle Spain.

V predmetnom výrobku bol laboratórnou analýzou zistený obsah kadmia 0,067 mg/kg (max. povolený limit podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1881/2006 je 0,04 mg/kg). Možným zdrojom kontaminácie je ryža pôvodom z Talianska.

Uvedené sa týka aj nasledovných troch druhov výrobkov dodaných do SR (Nestlé Slovensko s.r.o., Košovská cesta 11, Prievidza):

NESTLÉ BL Banánová Kaša Dobrú noc 6x300g N1CZ, EAN ks 7613035541153, EAN kartón 7613035541160, výrobná šarža 016003351

NESTLÉ BL Ovocná Kaša Dobrú noc 6x300g CZ, EAN ks 7613035540736, EAN kartón 7613035541146, výrobná šarža 016803351

NESTLÉ BL Ovocná Kaša Dobrú noc 6x300g CZ, EAN ks 7613035540736, EAN kartón 7613035541146, výrobná šarža 016903351

Nestlé Slovensko s.r.o. už zabezpečuje sťahovanie predmetných nevyhovujúcich výrobkov z trhu v SR.

ÚVZ SR v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva overuje, prípadne zabezpečuje stiahnutie predmetných škodlivých výrobkov zo slovenského trhu.

Keďže sa uvedené výrobky ešte môžu nachádzať na trhu na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby uvedené výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja.