Print this page

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) aj naďalej bojuje za skutočné zrovnoprávnenie finančnej náhrady a gastrolístkov, keďže gastroemitenti hľadajú medzery v zákonoch na zachovanie svojich vysokoziskových príjmov.

„Novelou Zákonníka práce, ktorú predkladáme na júnovú schôdzu, odstránime problémy aplikačnej praxe a urobíme ďalší krok ku skutočnému zrovnoprávneniu vyplácania stravného pre zamestnancov v peniazoch. Konkrétne ide o jasné zadefinovanie nezdanenia finančnej náhrady. Určujeme vyplácanie stravného pozadu spolu s mzdou, čo výrazne zníži administratívnu záťaž pre zamestnávateľov. Navyše, živnostníci nebudú musieť bločkami dokazovať, že peniaze minuli na nákup stravy. Tento návrh tak pomôže nielen zamestnávateľom, ale aj zamestnancom, ktorí sa rozhodnú namiesto stravných lístkov dostávať peniaze. Uvedomujeme si, že poskytovatelia stravných lístkov spravia všetko pre svoj biznis, avšak my spravíme všetko pre slobodnú voľbu ľudí,“ uviedol predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič.