Print this page

Stanovisko prezidenta PZ Petra Kovaříka k vyjadreniam politikov na prácu polície:

„Ohradzujem sa k vyjadreniam politikov, ktorí dehonestujú prácu policajtov a polície ako takej. Polícia plní všetky úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona, dohliadame na bezpečnosť a plynulosť na cestách, bezpečnosť v uliciach, vyšetrujeme ale aj predchádzame trestným činom a priestupkom. NAKA si plní povinnosti uložené zákonom a vnútornými predpismi. Len v rokoch 2020 a 2021 boli zrealizované desiatky akcií a počas nich obvinených viac ako sto osôb. Ide o najzávažnejšie trestné činy, v ktorých sú obvinené osoby z prostredia justície a spravodlivosti, prokuratúry, polície a podnikateľského prostredia, bez ohľadu na politickú príslušnosť. Tieto osoby zastávali vysoké funkcie v štátnych orgánoch Slovenskej republiky, ktorých úlohou bolo garantovať funkčnosť štátneho mechanizmu. O tom, či sa svojim povinnostiam spreneverili, budú rozhodovať nezávislé súdy. Policajti NAKA vykonávajú náročné finančné vyšetrovanie, ktoré je pod drobnohľadom dozorového prokurátora a v neposlednom rade aj novinárov, ktorí nám neodpustia ani najmenšiu chybičku. O anarchii v policajnom zbore nemôže byť ani reč, žiadne kontrolné mechanizmy neboli zrušené, v súčasnosti pripravujeme návrhy na ich jasnejšie definovanie, aby si ich nikto nemohol vykladať podľa svojich potrieb. Existujú aj ďalšie kontrolné mechanizmy, od prokurátorov až po súdy. Všetci si uvedomujeme, že by sme išli sami proti sebe, keby sme pracovali takým spôsobom ako nám pripisujú niektorí politici. Odmietame sa zapájať do politických bojov. To čo potrebujeme, je priestor na prácu. Je kontraproduktívne, keď tí čo nepoznajú reálny stav, osočujú vyšetrovateľov a hodnotia ich prácu. Policajti si robia svoju robotu a aj si robiť budú, na to je policajný zbor zriadený. Každá policajná zložka má svoje opodstatnenie a plní si svoje úlohy, či už je to NAKA alebo UIS MV SR. Medializované informácie o údajnom manipulovaní vyšetrovania preveruje útvar na to určený, v právnom štáte to tak fungovať má, a aj to funguje. Neštandardné je, ak tu niekto definuje, čo je pravda a vynáša rozsudky. Sme presvedčení, že vyšetrovacie orgány konajú objektívne vo všetkých konaniach. Výsledok vyšetrovania ÚIS MV SR je dôležitý nielen pre verejnosť, ale aj pre nás. Pred problémami sa neskrývame, ale ich riešime.“