Print this page

Ministerstvo vnútra vyhlásilo výberové konanie na funkciu prezidenta Policajného zboru.

Od uchádzačov sa okrem iného vyžaduje najmenej 10-ročná prax v Policajnom zbore, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a špecializované policajné vzdelanie. Spolu so životopisom je potrebné doručiť aj  koncepciu rozvoja a riadenia Policajného zboru.
Písomné žiadosti o zaradenie do výberového konania ministerstvo prijíma do 30. novembra 2021. 
Podrobné informácie nájdu uchádzači na webovom sídle MV SR www.minv.sk:
https://www.minv.sk/?pracovne-prilezitosti-v-policajnom-zbore&sprava=prezident-policajneho-zboru-vyberove-konanie
Výberové konanie MV SR vyhlásilo 15. októbra 2021 podľa § 33b zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.