Semafor ukáže, ako plníme úlohy z plánu obnovy

Sekcia plánu obnovy na Úrade vlády SR zverejnila semafor, ktorý upozorňuje na plnenie alebo neplnenie úloh z plánu obnovy. Princíp je jednoduchý: zelené opatrenia sú už splnené, oranžovou farbou sú označené úlohy, ktoré sa zrejme oneskoria a na červeno svietia tie, pri ktorých hrozí výrazné meškanie.

Lívia Vašáková – generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na ÚVSR: „Plnenie vopred stanovených míľnikov a cieľov je kľúčové pri žiadostiach o platbu. Nesplnenie čo i len jedného míľnika môže ohroziť celú platbu od Európskej komisie.“

Semafor bude pravidelne aktualizovaný na webovej stránke plánu obnovy: www.planobnovy.sk