Print this page

Najčastejšími problémami, pre ktoré utečenci z Ukrajiny od začiatku konfliktu vyhľadali lekársku starostlivosť na Slovensku boli choroby obehovej sústavy, išlo o 790 pacientov. Druhým najčastejším dôvodom boli nádory, pre ktoré sa na lekára obrátilo 259 pacientov.

Celkom 763 ľudí potrebovalo lekára z dôvodu poranení, otravy či iných následkov vonkajších príčin. Nasledovali infekčné a parazitové choroby. Týkalo sa to 424 pacientov. Piatou najčastejšou príčinou návštevy lekára bolo tehotenstvo, pôrod a šestonedelie. Išlo o 205 pacientiek.

Pokiaľ ide o konkrétne diagnózy a ich finančnú náročnosť, naviac peňazí (takmer 69-tisíc eur) si vyžiadala liečba akútneho infarktu myokardu, ktorý postihol 20 pacientov. Nasledovalo chronické zlyhanie obličiek (viac ako 60-tisíc eur), ktoré sa týkalo 126 pacientov. Viac ako 51-tisíc eur išlo na liečbu vírusových a iných špecifikovaných črevných infekcii u 71 pacientov. Na zhubný nádor prsníka u 67 pacientov smerovalo  viac ako 47-tisíc eur. Pôrod 63 pacientiek stál viac ako 40-tisíc eur. Lekári, ktorí utečencom z Ukrajiny poskytujú akúkoľvek formu zdravotnej starostlivosti, tieto výkony vykazujú VšZP, ktorá im ich plne hradí. Náklady sú poisťovni následne refundované štátom.
Všetky informácie o rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti utečenom nájdete na stránke VšZP v sekcii Ukrajina.