Print this page

Svetový deň audiovizuálneho dedičstva si pripomíname 27. októbra.

Slovenský filmový ústav (SFÚ) ako jediná štátna pamäťová organizácia v oblasti audiovízie na Slovensku uvedie v bratislavskom Kine Lumière pri tejto príležitosti dva zdigitalizované filmy. Premietne sa zdigitalizovaná a zreštaurovaná verzia historického filmu Miloslava Luthera Zabudnite na Mozarta (1985) a majstrovské dielo nemej éry kinematografie Východ slnka (1927) nemeckého režiséra Friedricha W. Murnaua s hudobným sprievodom.

Svetový deň audiovizuálneho dedičstva poukazuje na digitalizačné a reštauračné aktivity v oblasti národnej kinematografie a pozornosť sústreďuje aj na podporu audiovizuálneho dedičstva svetovej kinematografie. Z archívnych zbierok SFÚ sa v Kine Lumière pri tejto príležitosti premietne 27. októbra zdigitalizovaná a zreštaurovaná verzia filmu Miloslava Luthera Zabudnite na Mozarta z roku 1985 o živote a záhadnej predčasnej smrti slávneho rakúskeho hudobného skladateľa Wolfganga Amadea Mozarta. Film sa sústreďuje na posledné roky Mozartovho života a jeho leitmotívom je fiktívne vyšetrovanie, ktoré má viesť k odhaleniu vinníkov za jeho smrť. Film je okrem hľadania odpovede na otázku o zmysle umeleckej tvorby a vzťahu jedinca a spoločnosti aj úvahou o cene života a smrti, o vine, svedomí a zodpovednosti. Scenár filmu napísal český spisovateľ a muzikológ Zdeňek Mahler, kameramanom filmu bol Dodo Šimončič.

Diváci Kina Lumière budú môcť film Zabudnite na Mozarta vidieť v novej obrazovej a zvukovej kvalite. Proces jeho digitalizácie sa realizoval vďaka projektu Digitálna audiovízia v novovybudovanom digitalizačnom pracovisku SFÚ v suterénnych priestoroch Kina Lumière. Celkovo trval od prípravných prác, cez digitalizáciu a reštaurovanie obrazovej a zvukovej stopy až po výrobu digitálneho kinomástru DCP a mástru pre dlhodobú archiváciu osem mesiacov. Na filme bolo zdigitalizovaných 136 025 políčok a na celom procese sa v trojzmennej prevádzke podieľalo 46 pracovníkov vrátane skeneristov, retušérov, strihačov, koloristu, zvukového majstra, filmových archivárov a ďalších odborníkov. „Pri digitalizácii by mala byť prítomnosť tvorcov nediskutovateľnou podmienkou, minimálne kameramana filmu, nakoľko pri každom reštaurovaní umeleckého diela hrozí pokušenie vylepšiť formálnu stránku podľa osobného či trendového vkusu, bez ohľadu na pôvodný zámer tvorcov, ich autorské práva či požadovanú jednotu obsahu a formy," povedal v súvislosti s projektom digitalizácie režisér Miloslav Luther. Zároveň dodal, že digitalizáciou pribudli k filmu ďalší tvorcovia. Podľa jeho slov „aj touto aktivitou potvrdzuje Slovenský filmový ústav svoju profesionalitu a mimoriadnu dôležitosť".
Východ slnka (1927)

V nadväznosti na Svetový deň audiovizuálneho dedičstva Kino Lumière uvedie aj digitalizovanú verziu filmu Východ slnka z roku 1927 od Friedricha Wilhelma Murnaua, významného predstaviteľa nemeckého expresionizmu a nemého obdobia kinematografie vôbec, režiséra filmov Upír Nosferatu (1922), Posledná štácia (1924) či Faust (1926). Film je milostným príbehom farmára, ktorého okúzli mestská krásavica natoľko, že sa rozhodne vykonať hrozný čin. Film hovorí o hĺbke ľudských citov a vplyve prvotného pobláznenia láskou. Pri prvom udeľovaní cien americkej Akadémie filmových umení a vied získal až tri Oscary vrátane ceny za najlepší film. Výnimočný je predovšetkým vďaka expresívnemu hereckému prejavu i výtvarnému poňatiu, v ktorom režisér využitím pohyblivej kamery zobrazil široké spektrum emócií.

Film Východ slnka bude pri príležitosti Svetového dňa audiovizuálneho dedičstva uvedený na špeciálnej projekcii 28. októbra so živým hudobným sprievodom Petra Zagara, Jozefa Eliáša a Csabu Rácza. „Ponuku napísať hudbu k filmu Východ slnka som prijal s tým, že sa pokúsim vyjadriť svoj odstup od doby a estetiky, ktorú tento film predstavuje," hovorí o vzniku hudby jej autor Peter Zagar. „Sledujúc pohybujúce sa obrazy rozmýšľam skôr nad tým, ako asi mohli pôsobiť na diváka tej doby, než nad obsahom, ktorý sprostredkujú. Vždy ma lákalo viesť dialóg s obrazom, neilustrovať ho hudbou, ale otvárať nové súvislosti, často nečakané a protichodné. V strete nálad sa tvoria záblesky nových pohľadov na realitu človeka z doby, ktorú vidíme na plátne i človeka dneška." Film je súčasťou nekomerčnej putovnej prehliadky Projekt 100 a SFÚ ho v zdigitalizovanej podobe uvádza do slovenských kín v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov.