Stretnutie amatérskych „rozhlasákov“ sa tento rok sťahuje do Českých Budějovíc

Stretnutie amatérskych „rozhlasákov“ sa tento rok sťahuje  do Českých Budějovíc Foto: Radioralley

Vysokoškolské internátne rozhlasové štúdiá (IRŠ) a univerzitné rádiá sa dvanástykrát stretnú na súťažnej prehliadke RÁDIORALLYE 2016.

Podujatie, ktoré organizuje Asociácia členov a sympatizantov IRŠ, sa v tomto roku prechodne sťahuje do Českej republiky na pôdu tamojšieho Rádia K 2 Juhočeskej univerzity České Budějovice. Podujatie s účasťou približne 120 mladých ľudí bude od štvrtka 17. marca do nedele 20. marca 2016. Na akcii sa podieľa Slovenská spoločnosť elektronikov, odborným garantom je Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) - Slovenský rozhlas. Akcia je zároveň postupovou súťažou na medzinárodnú prehliadku fonoamatérov CIMES 2016, ktorej 65. ročník sa koná na jeseň vo Švajčiarsku s účasťou fono a videoamatérov z členských krajín Medzinárodnej federácie lovcov zvukov FICS.

Dovedna 11 kolektívov amatérskych rozhlasových tvorcov prihlásilo do tohtoročnej súťaže spolu 136 nahrávok (vyše päť a štvrť hodiny čistého času) v špecializovaných kategóriách: literárno-dramatické relácie, spravodajstvo a publicistika, hudobné programy i kompozície, zvučky, jingle a reklamy. V programe je aj simulácia živého vysielania a kategória novinárskej pohotovosti: realizačný tím si vyžrebuje niektorú z nadefinovaných tém a v časovom limite tri hodiny musí svoju tému spracovať do vysielateľnej podoby s využitím bežných žurnalistických postupov a žánrov. Ide o amatérsku súťaž, nahrávky si budú sami vzájomne hodnotiť redaktori, moderátori, hudobní dramaturgovia a zvukári zo zúčastnených univerzitných rádií (TLIS Bratislava, Aetter Trnava, RAPEŠ Žilina, Rádio X Žilina, INRO Zvolen, PULZ rádio Ružomberok, ŠTuRKo Košice, Rádio 9 Košice a Rádio PaF Prešov). Aj tento rok budú chýbať nitrianske IRŠ Mladosť a trnavské IRŠ Karavána. Aj na dvanástej Rádiorallye sa aktívne zúčastňujú dve amatérske univerzitné rádiá z Českej republiky: hostiteľské Rádio K2 z Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach a Rádio R z Masarykovej univerzity Brno.

„Dôvod, prečo Rádio K 2 prijalo pozvanie do slovenskej Rádiorallye pred štyrmi rokmi, bola túžba poznať ďalšie podobné rádiá a porovnať sa, či v konkurencii obstojíme. Dôležité bolo získať nové skúsenosti, pretože roku 2013 bolo Rádio K2 vo svojich začiatkoch. Radi sme spoznali ľudí, ktorí fungujú na rovnakej rozhlasovej vlne", hovorí riaditeľ Rádia K 2 Jakub Janíček. „Myslím si, že sme sa už stali plnohodnotnou súčasťou kolektívu Rádioprallye a preto sme sa rozhodli tento rok privítať priateľov zo Slovenska aj so súťažou Rádiorallye 2016. Sme veľmi radi, že môžeme Rádiorallye rozšíriť za hranice Slovenska a dať podujatiu nový rozmer. Veríme, že pre našich kolegov to bude rovnaké dobrodružstvo a zážitok, ako pre nás boli predchádzajúce tri ročníky Rádiorallye na Slovensku", uzatvára šéf organizačného štábu Rádia K 2 Jakub Janíček.

Univerzitné rádiá sú základňou talentov pre profesionálne rozhlasové prostredie, preto v odbornej hodnotiacej porote prisľúbili účasť zástupcovia z profesionálnych médií: zo Slovenského rozhlasu RTVS, z Českého rozhlasu České Budějovice a z Rádia Košice. Rozhlasoví profesionáli si pripravili pre svojich mladších kolegov konzultácie k nahrávkam i k rozhlasovej práci.

Súťaž Rádiorallye nadviazala na niekdajšie celoslovenské stretnutia „IRŠiek" pod názvom „Amatérsky zvukový záznam", ktoré v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého storočia organizoval niekdajší Slovenský klub audiovízie v gescii Národného osvetového centra a Slovenského rozhlasu v Bratislave. Prvý ročník obnovenej súťaže sa uskutočnil v roku 2005 na pôde študentského Rádia 9 v Košiciach. Titul najúspešnejšieho kolektívu z roka 2015 obhajuje Rádio X zo Žilinskej univerzity.