Aké akcie sú počas Európskeho týždňa mobility v jednotlivých mestách na Slovensku

Termín od 16. do 22. septembra patrí na celom svete Európskemu týždňu mobility (ETM).

 

 

Cieľom kampane je podporiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali udržateľné dopravné opatrenia a prerozdelili či prebudovali ulice i verejné priestranstvá v prospech ľudí. Miestne samosprávy zároveň vyzývajú ľudí, aby vyskúšali alternatívy automobilovej dopravy. Týždeň podujatí vrcholí dňa 22. septembra, počas svetového dňa bez áut, aktivitou "Do mesta bez auta!".

Aktuálne je do kampane ETM 2014 zapojených 1 105 samospráv z 32 krajín, z toho 16 zo Slovenska.

K ETM sa každoročne pridávajú samosprávy ako Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Margecany, Moldava nad Bodvou či Prešov. Pribúdajú i nováčikovia, ktorí sa však zapoja len jednorazovo, bez zachovania kontinuity aktivít a trvalých opatrení.

Akcie k ETM vo vybraných mestách:

Európsky týždeň mobility v Prešove (16. - 22.9.2014)

V dňoch od 16. do 22. septembra 2014 sa uskutoční už tradičné podujatie Európsky týždeň mobility (ETM), do ktorého sa predbežne zapojí 1596 miest z 37 krajín sveta. 13. ročník ETM je zameraný na prehodnotenie vnímania verejného priestoru v mestách a jeho heslom je "Naše ulice, naša voľba". Jeho cieľom je podnietiť u ľudí záujem vytvárať mestá také, v akých by chceli žiť.

Do tohtoročného ETM sa zapojí aj mesto Prešov prostredníctvom nasledujúcich podujatí na podporu alternatívnych spôsobov dopravy:

16. september (utorok) - Cyklodoprava v Prešove - diskusia so zástupcami mesta, odbornej verejnosti a obyvateľov mesta (zasadačka Mestského úradu, Jarkova ul. 24, od 16:00)
17. september (streda) - Cyklodielňa - nácvik základného servisu bicykla pod dohľadom odborníkov (Lokal Pub, Hlavná ul., 15:00 - 19:00)
18. september (štvrtok) - (Ne)Viditeľný cyklista versus autobus - cyklista z pohľadu šoféra autobusu, možnosť vyskúšať si, kedy sa stáva cyklista pre šoféra autobusu neviditeľným (pešia zóna, 10:00 - 14:00)
19. september (piatok) - Sčítanie cyklistov, prieskum (vybrané lokality, 7:00 - 17:00) - monitoring počtu cyklistov
20. september (sobota) - Cyklopátranie - strategická terénna hra v meste a jeho okolí na bicykli (8:30 - 16:30, štart z reštaurácie v Kolmanovej záhrade)
20. september (sobota) - Velodrom - sprístupnenie cyklistického štadióna verejnosti (9:00 - 18:00)
20. september (sobota) - Happening pri moste (Duchnovičovo nám., 15:00 - 18:00) - hrá hudobná skupina Cyklišťanka, možnosť vypiť si kávu na netradičnom mieste a vypočuť si názory na cyklodopravu v meste.
22. september (pondelok) - Deň bez áut - možnosť bezplatného cestovania mestskou dopravou s technickým preukazom motorového vozidla.

 

Európsky týždeň mobility v Nitre (17. - 22.9.2014)
Potulný antikvariát v Ikaruse, premávka historických vozidiel a ďalšie akcie.

V dňoch od 16. do 22. septembra 2014 sa uskutoční už tradičné podujatie Európsky týždeň mobility (ETM), do ktorého sa predbežne zapojí 1596 miest z 37 krajín sveta. 13. ročník ETM je zameraný na prehodnotenie vnímania verejného priestoru v mestách a jeho heslom je "Naše ulice, naša voľba". Jeho cieľom je podnietiť u ľudí záujem vytvárať mestá také, v akých by chceli žiť.

Do tohtoročného ETM sa zapojí v dňoch 17. - 22. septembra aj mesto Nitra prostredníctvom nasledujúcich podujatí:

17. - 19. septembra (streda - piatok) - Potulný antikvariát v historickom autobuse Ikarus 280 (Svätoplukovo nám., 13:00 - 17:00, v piatok až do 19:00) - možnosť prečítať si knihu, alebo dať si čokoládu v autobuse premenenom na obývačku a knižnicu.
18. septembra (štvrtok) - Infostánok Arriva Nitra, NOCR a NISYS, predajné stánky s výživovými doplnkami, prezentácia automobilu Toyota Yaris Hybrid (Svätoplukovo nám., pešia zóna, 9:00 - 19:00).
19. septembra (piatok) - Vyskúšaj si športy (Svätoplukovo nám., 15:00 - 20:00) - korfball, jumpong, crossfit, street workout, aerobic, pole dance, wing chun, americký futbal, basketbal, šach, tanec a iné.
19. septembra (piatok) - Veronika Titková and Friends (Svätoplukovo nám., 19:00).
20. septembra (sobota) - Nitrianska cyklojazda (Svätoplukovo nám., štart 18:30) - jazda cyklistov ulicami Nitry.
21. septembra (nedeľa) - Uzávierka komunikácie od Chrenovského mosta po Univerzitný most (15:00 - 20:00) - vyhradenie komunikácie pre korčuliarov, cyklistov, kolobežkárov a iných alternatívcov. O 16:00 korčuliarske súťaže.
22. septembra (Deň bez áut, pondelok) - bezplatná premávka historických autobusov Ikarus 280 a Karosa ŠL 11 na linke 32 (12:00 - 16:00).

Odchody historických autobusov z konečných zastávok počas Dňa bez áut 22. septembra na linke 32:

Klokočina, Kmeťova -> Chrenová: od 12:00 do 18:00 v intervale 30 minút. O celej hodine odchod ŠL 11, v 30. minúte odchod Ikarusu.
Chrenová, Gorazdova -> Klokočina: od 11:55 do 17:55 v intervale 30 minút. V 25. minúte odchod ŠL 11, v 55. minúte odchod Ikarusu.

Premávka autobusov v úseku Chrenová, Gorazdova - Klokočina, Kmeťova. Preprava v historických autobusoch je bezplatná. V prípade poruchy vozidla môžu byť niektoré odchody zrušené.

 

Senica - Premávka FaceBusu počas Európskeho týždňa mobility (16. - 22.9.2014)

Počas Európskeho týždňa mobility od 16. do 22. septembra 2014 bude na linkách 2 a 3 premávať špeciálne upravený autobus MHD, tzv. FaceBus.

Mesto Senica pripravilo pre cestujúcich špeciálne vyzdobený autobus v štýle známej sociálnej siete. V autobuse budú cestujúci môcť napísať odkaz na nástenku, alebo sa nájsť na fotkách z mestských akcií.

Do tohtoročného Európskeho týždňa mobility sa zapojí aj mesto Senica rôznymi akciami. Jednou z nich je aj propagácia verejnej mestskej dopravy, ktorá bude v piatok 19. septembra 2014 premávať na všetkých linkách MHD bezplatne.

 

Trnava Bezplatná MHD pri príležitosti Európskeho týždňa mobility

V stredu 17. septembra môžu všetci cestovať trnavskou MHD zadarmo.

Do tohtoročného Európskeho týždňa mobility sa zapojí aj mesto Trnava a to propagáciou verejnej mestskej dopravy, ktorá bude v stredu 17. septembra 2014 premávať na všetkých linkách MHD bezplatne.

Žilina - DPMŽ počas Európskeho týždňa mobility vyskúša hybridný autobus Škoda H12 (14. - 21.9.2014)

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. sa aj tento rok pripája ku kampani Európsky týždeň mobility a stotožňuje sa s jeho tohtoročným sloganom "Naše ulice, naša voľba".

Týmto spôsobom by sme chceli poukázať na opodstatnený význam mestskej hromadnej dopravy ako ideálneho druhu dopravy v mestskom priestore. Z tohto titulu sme sa rozhodli pristúpiť k aktívnemu kroku prostredníctvom zapojenia sa do Euróspkeho dňa bez áut. Ten každoročne pripadá na 22. september a práve v tento deň bude pre všetkých cestujúcich na denných linkách MHD v Žiline umožnená preprava zdarma.

Tento rok si Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. pripomína aj 20. výročie spustenia trolejbusovej dopravy, ktorá tvorí nosnú časť mestskej hromadnej dopravy v Žiline. V tejto súvislosti sa angažujeme za ideu Európskeho dňa trolejbusov, ktorý patrí vždy prvej sobote Európskeho týžňa mobility, tento rok 20.9.2014. Piaty ročník nesie motto: "Nízkouhlíková a energeticky efektívna verejná doprava prostredníctvom trolejbusov". Konkrétne ide o podporu rozvoja trolejbusovej dopravy v koncepcii mestskej hromadnej dopravy ako dopravy, ktorá je považovaná za jeden zo stavebných prvkov európskej verejnej dopravy budúcnosti. Viac o aktivite nájdete tu.

Myšlienku Európskeho týždňa mobility chce Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. podporiť aj prostredníctvom predvádzacieho hybridného autobusu ŠKODA H12, v ktorom si budú môcť vyskúšať jazdu všetci cestujúci. Tentokrát ide o spoluprácu so spoločnosťou ŠKODA Electric, a.s., ktorá dopravnému podniku zapožičala predvádzací hybridný autobus ŠKODA H12.

Keďže ide o hybridný autobus, samotný pohon je zabezpečovaný kombináciou dvoch druhov motorov. V tomto prípade ide o kombináciu trakčného (elektrického) motora a vznetového motora. Trakčný motor poháňa autobus prvých 10 kilometrov, pričom využíva akumulovanú elektrickú energiu nahromadenú v superkapacitoroch a trakčných batériach. Vznetový motor slúži ako generátor, tzn. po vyčerpaní energie zo superkapacitorov a z trakčných batérií, vyrába svojou činnosťou elektrickú energiu pre trakčný motor. Veľkou prednosťou hybridného autobusu ŠKODA H12 je schopnosť znižovania spotreby formou spätného využívanie elektrickej energie, tzv. rekuperáciou energie, pri brzdení vozidla. Energia sa v tomto prípade akumuluje do superkapacitorov a trakčných batérií, odkiaľ sa následne pri jazde čerpá.

Hybridný autobus ŠKODA H12 má dĺžku 12 metrov a obsaditeľnosť 30 miest na sedenie a 41 na státie. Podrobnejšie technické parametre získate v prospekte tu a na stránke výrobcu tu.

Hybridbus bude v období od 14.9. do 21.9.2014 postupne nasadzovaný na vybrané linky MHD (v nižšie uvedenom rozpise), aby si jazdu mohlo vyskúšať čo najviac cestujúcich, pričom preprava bude bezplatná. To znamená, že pri využití prepravy prostredníctvom predvádzacieho hybridného autobusu si cestujúci nebudú musieť označovať cestovné lístky. Pri preprave v inom type vozidla bude platiť cestovné podľa platnej tarify Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.

Poprad Bezplatná MHD v Poprade počas Dňa bez áut
V pondelok 22. septembra môžu všetci cestovať popradskou MHD zadarmo.

Počas tohtoročného Dňa bez áut, ktorým vyvrcholí Európsky týždeň mobility a ktorý bude tradične 22. septembra (pondelok), bude MHD v Poprade pre všetkých zadarmo. Mesto Poprad tak chce dať príležitosť vyskúšať si cestovanie mestskou dopravou aj tým, ktorí ňou inak necestujú.

Akcie v ďalších mestách na stránke: http://www.tyzdenmobility.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=46&lang=sk

Týždeň mobility v Bratislave

Európsky týždeň mobility (15. - 22.9.2014)
Bezplatné cestovanie MHD s vodičským preukazom, propagácia cyklodopravy a elektromobility, úprava verejných priestorov v prospech ľudí a ďalšie podujatia.

V dňoch od 16. do 22. septembra 2014 sa uskutoční už tradičné podujatie Európsky týždeň mobility (ETM), do ktorého sa predbežne zapojí 1596 miest z 37 krajín sveta. 13. ročník ETM je zameraný na prehodnotenie vnímania verejného priestoru v mestách a jeho heslom je "Naše ulice, naša voľba". Jeho cieľom je podnietiť u ľudí záujem vytvárať mestá také, v akých by chceli žiť.

Do tohtoročného ETM sa zapojí v dňoch 15. - 22. septembra aj Bratislava prostredníctvom nasledujúcich podujatí:

15.9. - 21.9. (pondelok - nedeľa) - Bezplatné cestovanie MHD pre držiteľov vodičských preukazov (neplatí v nočných spojoch a na regionálnych a medzinárodných linkách) - ako cestovný lístok na MHD môžu v uvedených dňoch držitelia vodičských preukazov použiť svoj vodičský preukaz.
16.9. (utorok) - MHD - jej rozvoj a problémy (18:00, Nám. SNP) - diskusia s pozvanými hosťami.
17.9. (streda) - Kto skôr - súťaž v rýchlosti presunu po trase Krasňany, Pekná cesta - Hlavné námestie (8:00, auto, električka, bicykel, korčuliari, bežci)
17.9. (streda) - Debata o rozvoji cyklodopravy s kandidátmi na post primátora hlavného mesta (18:00, Nám. SNP).
17.9. (streda) - Cyklokuchyňa (18:00, Šafárikovo nám.)
18.9. (štvrtok) - Darovanie krvi v električke (7:00 - 12:00, Nám. Ľ. Štúra)
18.9. (štvrtok) - Zelená Bratislava a verejné priestory (18:00, Nám. SNP) - diskusia s pozvanými hosťami.
19.9. (piatok) - Parking Day (8:00 - 12:00 Klobučnícka ul.) - nahradenie áut trávou, kvetinami, lavičkami či kaviarňou.
19.9. (piatok) - ZeBra - Zelená Bratislava (9:00 - 17:00, Stará tržnica) - Konferencia o ekológii a jej ekonomických vplyvoch na podnikateľský sektor, ktorá prináša funkčné prípadové štúdie v oblasti ekológie, mobility a energetickej efektívnosti.
19.9. (piatok) - Bratislavský zjazd elektromobilov (14:00 - 16:00, Eurovea) - ukážky elektromobilov, zaujímavé projekty v oblasti elektromobility a pod.
20.9. (sobota) - Deň otvorených dverí v DPB (10:00 - 15:00, Vozovňa Jurajov dvor) - bratislavský dopravca otvorí svoje dvere verejnosti.
20.9. (sobota) - Cyklomarket (10:00 - 18:00, Tyršovo nábr.) - 2. ročník športovo-vzdelávacej akcie na podporu alternatívnej dopravy s dôrazom na bezpečnosť, ekológiu a spojenie cyklodopravy s cykloturistikou.
22.9. (pondelok) - Inline a cyklojazda pri príležitosti Dňa bez áut (18:00, Nové SND) - jazda ulicami mesta na korčuliach, bicykloch, kolobežkách.

V rámci ETM bude spustený aj projekt cyklonavigácie, oficiálne budú otvorené cyklotrasy na Pribinovej ulici a medzi Račou, Svätým Jurom a Vajnorami (Jurava). Počas týždňa mobility budú prebiehať aj intenzívnejšie kontroly nelegálnej jazdy v BUS pruhoch či parkovania vozidiel na chodníkoch a cyklotrasách.

Zdroj: tyzdenmobility.sk, imhd.sk, stránky samospráv