Nadácia Zastavme korupciu a TlS spolupracujú na protikorupčnom audite v Trnave

V Trnave sa začal protikorupčný audit za spolupráce Nadácie Zastavme korupciu a Transparency International Slovensko.

Trnava – Primátor Peter Bročka, spoluzakladateľ Nadácie Zastavme korupciu Miroslav Trnka a predsedníčka správnej rady Transparency International Slovensko, Emília Sičáková-Beblavá predstavili dnes na spoločnej tlačovej konferencii projekt protikorupčného auditu Mesta Trnavy, ktorý potrvá do júna 2015.

Audit zhodnotí transparentnosť rozhodovania a priestor pre korupciu v 17 kľúčových oblastiach správy mesta ako sú napríklad nakladanie s majetkom mesta, politika územného plánovania alebo transparentnosť organizácií založených mestom. Výstupom auditu bude hodnotiaca správa publikovaná v júni 2015, popisujúca silné a slabé stránky etickej infraštruktúry mesta.

Audit realizuje expertný tím Transparency International Slovensko pod vedením Emílie Sičákovej-Beblavej za finančnej podpory Nadácie Zastavme korupciu, ktorá celý projekt iniciovala.

Spoluzakladateľ Nadácie Zastavme korupciu Miroslav Trnka na tlačovej konferencii uviedol: „Ako rodenému Trnavčanovi mi záleží na tom, aby mesto fungovalo transparentne. Preto sme sa v

Nadácii rozhodli iniciovať a podporiť audit, ktorý novému primátorovi a občanom ukáže pripravenosť postaviť sa nástrahám korupcie."
Primátor mesta Peter Bročka k spolupráci vyhlásil: „Sprehľadnenie a otvorenosť samosprávnych procesov boli a sú našimi prioritami. Veľmi si vážim postoj pána Trnku a verím, že podporu Nadácie Zastavme korupciu naplno využijeme na zlepšenie fungovania mesta."

Audit v Trnave je už šiesty, ktorý odborne vedie Emília Sičáková-Beblavá z Transparency International Slovensko. Ako uviedla na tlačovej konferencii, „protikorupčný audit prinesie Trnave poznanie v tom, kde sú slabé miesta, ktoré vytvárajú potenciálny priestor pre korupciu pri rozhodovaní vo vybraných 17 oblastiach. Dopad na kvalitu života občanov to však bude mať až vtedy, keď daná diagnóza bude slúžiť ako podklad na prípravu konkrétnych protikorupčných opatrení, ktoré Mesto Trnava následne zavedie do každodennej praxe. Či uvedené nastane, zatiaľ nevieme."

Nadáciu Zastavme korupciu založil spolumajiteľ spoločnosti ESET Miroslav Trnka a podnikateľ v reklame Michal Bláha. Jej hlavným cieľom je podporovať a vytvárať ochranu pre oznamovateľov korupcie pri nakladaní s verejnými financiami na Slovensku. Medzi ďalšie aktivity patrí aj podpora efektívnej protikorupčnej legislatívy či osvetová činnosť.
Viac informácií na webe ZastavmeKorupciu.sk.
O Transparency International Slovensko
Transparency International Slovensko (TIS) je mimovládna organizácia bojujúca transparentnosťou proti korupcii vo verejnom živote. Verí, že transparentnosť je predpokladom zodpovedného rozhodovania autorít a ich kontroly. Je jednou z 90 národných pobočiek celosvetového hnutia Transparency International, na Slovensku pôsobí od roku 1998.
Viac informácií na www.transparency.sk