UPC upozorňuje na opakovaný výskyt podvodníkov pod značkou Slovak Telekom

UPC upozorňuje na opakovaný výskyt podvodníkov pod značkou Slovak Telekom

UPC varuje pred podomovými predajcami, ktorí si obete svojej nezákonnej činnosti hľadajú najmä medzi staršími ľuďmi.

 

 

"Ide o podomových predajcov, ponúkajúcich služby konkurenčného operátora, ktorí v snahe získať provízie z každej novej uzatvorenej zmluvy zavádzajú starších ľudí nepravdivými tvrdeniami. Zákazník v konečnom dôsledku nielenže neušetrí, ale naopak prichádza o peniaze, nakoľko musí uhradiť finančnú sankciu za porušenie zmluvy," tvrdí hovorca UPC Jaroslav Kolár. Za obdobie uplynulého mesiaca spoločnosť UPC registruje viac ako tri stovky takýchto prípadov, pričom ako obete si podvodníci vyhliadli ľudí vo vyššom veku, zväčša v Bratislave a Košiciach.

Podvodníci podľa Kolára navádzajú klientov na predčasné ukončenie zmluvy s ich súčasným operátorom, a následné uzatvorenie novej zmluvy (na využívanie televíznych, či internetových služieb) s operátorom, ktorého zastupujú. "Keďže väčšina zákazníkov využíva niektorú formu kampane s ročnou alebo dvojročnou časovou viazanosťou, predčasné ukončenie zmluvy je spojené so zaplatením finančnej sankcie. Podomoví predajcovia starších ľudí zavádzajú tvrdením, že ukončenie zmluvu so súčasným operátorom vybavia oni s tým, že žiadna sankcia za porušenie zmluvy nehrozí. Zákazník sa tak dostáva do situácie, keď je pod hrozbou sankcie zmluvne zaviazaný využívať a platiť za rovnaké služby od dvoch operátorov," hovorí Kolár.

 Ide o opakovanú situáciu, na ktorú kábloví operátori už viackrát upozorňovali. Podomoví predajcovia, ktorí sa tohto nezákonného konania dopúšťajú, ponúkajú služby operátora Slovak Telekom. Tá si podľa Kolára na podomový predaj objednáva služby agentúry, angažujúcej takzvaných „door to door" predajcov, ktorí získavajú finančnú províziu z každej novej zmluvy.

Aktualizácia o stanovisko Slovak Telekomu (17:10): „Naše interné procesy, ako aj zmluvné vzťahy so sprostredkovateľmi predaja našich produktov, sme nastavili tak, aby pri nedochádzalo k nekalým praktikám. Porušenie pravidiel poctivého obchodného styku je sankcionované," reagoval hovorca ST Martin Vidan. "Dlhodobo máme zavedený detailný systém kontroly predaja cez tretie strany a vyhodnocovania spokojnosti takto získaných zákazníkov. Každý zákazník je aktívne vyzvaný na vyjadrenie spätnej väzby – buď telefonicky alebo SMS, práve s cieľom zistiť, či bol spokojný s vystupovaním obchodného zástupcu a či mu počas návštevy boli odovzdané všetky relevantné informácie. Pri pravidelnom monitoringu sme nezaznamenali spätnú väzbu v zmysle uvádzanom v tlačovej správe spoločnosti UPC Broadband Slovakia. Podnet spoločnosti UPC Broadband Slovakia preverujeme," dodal Vidan.