RTVS v 30 častiach prináša unikátne výpovede svedkov, ktorí prežili hrôzy Druhej svetovej vojny

RTVS v 30 častiach prináša unikátne výpovede svedkov, ktorí prežili hrôzy Druhej svetovej vojny Reprofoto RTVS

RTVS pripravila špeciálny program ku koncu druhej svetovej vojny. Jeho súčasťou je aj cyklus Osudy k výročiu konca druhej svetovej vojny s podititulom Od prvej úlohy do poslednej.

Tvorí ho 30 krátkych príbehov ľudí, ktorí prežili holokaust, vojnové zločiny, boli v domácom a zahraničnom odboji, ale aj letcov Royal Air Force a výsadkárov, záchrancov prenasledovaných židovských spoluobčanov aj zostrelených amerických letcov, nemeckého obyvateľstva, odvlečených do gulagov aj obyvateľov vypálených obcí.

Prvá časť bola 5.5. o Dalme Špitzerovej a o jej prvej úlohe, ktorú si zahrala v nováckom zbernom tábore, posledná o učiteľovi Alexandrovi Bachnárovi, ktorý učil deti v tábore vďaka citovej výchove.

Najstarší respondenti, ktorí sa narodili v 1914, sú napríklad generáli Imrich Gablech, Milan Píka, Ivan Schwarz alebo generálmajor Jaroslav Klemeš.

Dokumenty, ktoré RTVS vysiela vždy na Dvojke o 18:00, autorsky pripravovala Soňa Gyarfášová v rokoch 2014 až 2018. Televízne "Osudy" nadväzujú na rozhlasovú reláciu Osudy, ktoré písalo 20. storočie, ktorá sa vysiela od roku 2012.

Po odvysielaní týchto príbehov RTVS odvysiela ďalších 14 častí Osudy, ktoré budú o politických procesoch v 50.rokoch – budú k 70.výročiu popravy Milady Horákovej, ktoré si pripomíname v júni.

Osudy k 70.výročiu konca vojny – 30. častí

 1. Osudy Dalmy Špitzerovej – Prvá úloha

Svoju prvú úlohu si známa divadelná herečka zahrala na mieste, odkiaľ odchádzali transporty na smrť.

 1. Osudy Stanislava Hlubockého – Rodinný album

Obľúbený učiteľ a otec piatich detí zo Starej Turej pomáhal zostrelenému americkému letcovi a svojmu švagrovi, partizánovi. Nemci ho za to popravili.

 1. Osudy Michala Fedorka – Z gulagu na Duklu

Rodák z Podkarpatskej Rusi utiekol v roku 1939 do ZSSR, kde sa dostal do gulagu. Z neho ho povolali do Svobodovej armády a zúčastnil sa najťažších oslobodzovacích bojov.

 1. Osudy Martina Janeca – Člen obrany národa

Priekopník československej detskej chirurgie bol v odboji už v roku 1939 v prvej demokratickej odbojovej organizácii Obrana národa, v povstaní sprevádzal generálov Goliana a Viesta.

Odporúčame aj: RTVS pripravila špeciálny program ku koncu druhej svetovej vojny (VIDEO)

 1. Osudy Edity Grosmanovej – Tri roky v Osvienčime

Bola medzi tisíckou dievčat, ktoré odvážali zo Slovenska do Osvienčimu v prvom transporte a prežila aj pochod smrti.

 1. Osudy Ondreja Bubniaka – Medzi francúzskymi partizánmi

Boja proti nacizmu sa zúčastnil na území Francúzska, spolu s francúzskymi partizánmi zohrali úlohu aj pri operácii overlord.

 1. Osudy Alfonza Bučka – Návrat na Kalište

Prežil vypálenie dedinky Kalište, pri ktorom mu nacistická trestná výprava zavraždila oboch rodičov. Domov sa vrátil z nacistického zajateckého tábora.

 1. Osudy Gerty Vrbovej – Na brehu Dunaja

Prvá manžela Rudolfa Vrbu prežila holokaust a bola jednou z prvých ľudí, ktorí sa dozvedeli o existencii správy Vrbu a Wetzlera.

 1. Osudy generála Štefana Jurecha – Správa z morzeovky

Známeho slovenského dôstojníka, ktorý pripravoval plány na odboj, zatklo gestapo. Vo Flossenburgu sa stretol aj s Jánom Golianom a Rudolfom Viestom.

 1. Osudy generála Ivana Schwarza – Letecké eso

Rodák z Bytče sa stal príslušníkom britského kráľovského letectva. Potopil Hitlerovu loď Alsterufer a ako letec sa neskôr zúčastnil aj operácie overlord.

 1. Osudy Jána Paulínyho – Pomôž blížnemu svojmu

Rodina Jána Paulínyho skrývala počas druhej svetovej vojny zostreleného amerického letca aj prenasledovanú židovskú rodinu. Získali za to ocenenie Spravodliví medzi národmi aj vyznamenanie od amerického prezidenta Eisenhovera.

 1. Osudy Ailsy Domanovej – Veľký návrat

Britská sestrička Červeného kríža sa počas vojny zoznámila s československým dôstojníkom Alexandrom Domanom, ktorý vo Veľkej Británii absolvoval kurz ako výsadkár. Zatiaľ čo ona pôsobila v operácii overlord, on sa dostal až na Duklu.

 1. Osudy Tomáša Radila – V štrnástich sám v Osvienčime

V roku 1944 deportovali z územia, ktoré pripadlo Maďarsko aj známeho neurológa, vtedy ešte len chlapca Tomáša Radila s celou jeho rodinou. V Osvienčime sa dočkal aj konca vojny.

 1. Osudy Jaroslava Klemeša – Posledný parašutista

Bol parašutistom vycvičeným vo Veľkej Británii, poznal osobne Gabčíka aj Kubiša. Na územie Protektorátu sa vrátil plniť strategické úlohy.

 1. Osudy Márie Moščovičovej – Iba slzy

Mladé dievča z Chmeľnice pri Starej Ľubovni, kde žilo najmä nemecké obyvateľstvo, odvliekli na konci vojny do gulagu vojská NKVD.

 1. Osudy Gustava Singera – Neprestávať začínať

Pred nacizmom ušiel z Rakúska do Československa, neskôr do Poľska a ZSSR. Tam sa zapojil ako lekár do Svobodovej armády.

 1. Osudy generála Imricha Gablecha – Odletel Tisovi, odplával Stalinovi, aby bojoval proti Hitlerovi

Prvý z letcov, ktorí ušli zo Slovenského štátu, aby bojovali proti Hitlerovi. Prvé dni vojny bojoval na strane Poľska, padol do sovietskeho zajatia a odtiaľ sa dostal do britského kráľovského letectva.

 1. Osudy Evy Mosnákovej – Záchrancovia

Rodinu Evy Mosnákovej, ktorá mala židovský pôvod, zachránili pred deportáciou počas vojny dobrí ľudia. Jej záchranca sa stal neskôr jej manželom.

 1. Osudy Vasila Korola – Priepustka na front

Ako obyvateľ Podkarpatskej Rusi ušiel po oklieštení Československa a jeho rozbití do ZSSR, no skončil po vykonštruovanom obvinení v gulagu. Odtiaľ sa dostal do Svobodovej armády.

 1. Osudy Ernesta Šmálika – Do posledných chvíľ

Známy divadelný herec sa už od začiatku zapojil do odboja, v povstaní sprevádzal osobne generálov Goliana a Viesta.

 1. Osudy Jaroslava Gustafíka – Druhá strana Dunaja

Nádejný mladý futbalista zažil po Mníchovskej dohode situáciu, keď jeho rodná Petržalka pripadla k nacistickej Tretej ríši. Veľmi rýchlo sa začali perzekúcie obyvateľstva. Bolo to šesť najťažších rokov jeho života.

 1. Osudy Ľudovíta Šramka – Tisíc pilotov v republike

Letec vycvičený v akcii Tisíc pilotov v republike odišiel do Slovenského národného povstania z Piešťan nakoniec bez svojho lietadla. Zodpovednú úlohu potom dostal pri príprave na vyhlásenie Košického vládneho programu.

 1. Osudy rodiny Pleštinskej - V súkolí dejín

Nemci rodine zobrali otca, sovietske vojská NKVD chceli zobrať rodine aj deti. V gulagu nakoniec skončila najstaršia dcéra Anna.

 1. Osudy Jaroslava Faboka – Intuícia

Do odboja sa zapojil najskôr v demokratickej odbojovej skupine Flóra napojenej na Londýn, neskôr zohral dôležitú úlohu v Slovenskom národnom povstaní.

 1. Osudy generála Milana Píku – V stopách svojho otca

Jeho otec Heliodor Píka stál pri zrode zahraničného odboja, Milan, pre ktorého bol vzorom sa zasa stal príslušníkom britského kráľovského letectva.

 1. Osudy Pavla Branka – Odbojový časopis

Za odbojový časopis skončil publicista a známy filmový kritik Pavel Branko v ľudáckom väzení, pár mesiacov pred koncom vojny skončil v koncentračnom tábore Mauthausen.

 1. Osudy Nadeždy Evansonovej-Vozjanovovej – Čakanie na otca

Otec Nadeždy Evansonovej-Vozjanovovej bol ruský emigrant, ktorý ušiel do Československa pred boľševickou revolúciou, nakoniec ho odvliekli na konci vojny vojskán NKVD.

 1. Osudy Otta Šimka – Vlnovky môjho života

Pre židovský pôvod zažil prenasledovanie, nakoniec sa však zapojil do Slovenského národného povstania.

 1. Osudy Branislava Tvarožka – Presvedčenie

Ako študenti zatierali v roku 1942 hákové kríže, za čo ich uväznili a potrestali ľudáci. Neskôr sa zapojil do povstania, kde bojoval po boku generálov Goliana a Viesta.

 1. Osudy Alexandra Bachnára – Posledná platňa

Svoju túžbu učiť si pre perzekúcie ľudáckeho režimu splnil až v nováckom tábore, odkiaľ odchádzali transporty. Vznikla tu malá škola, kde učil deti pomocou citovej výchovy a starých platní. Zúčastnil sa povstania ako z veliteľov židovskej partizánskej jednotky, väčšinu jeho rodiny aj jeho prvú triedu nacisti vyvraždili. Zostala mu po nich len posledná platňa.