Markíza dostala sankciu za trapas s posúvaním kameňa

Markíza dostala sankciu za trapas s posúvaním kameňa

Reportáž o stúpajúcej hladine Dunaja bola založená na klamlivom podklade, zhodnotili členovia licenčnej rady na svojom poslednom zasadnutí.

 

 

Na radu prišlo niekoľko sťažností na príspevky televízie Markíza o stúpajúcej hladine Dunaja počas tohtoročných záplav. V júni Markíza v Televíznych novinách odvysielala  príspevky Dunaj si zopakuje 2002 a Dunaj si zopakuje 2002 – pokračovanie.

Redaktor na tzv. teste kameňom ukazoval, ako stúpa hladina Dunaja. Pozornejší diváci si všimli, že medzi prvou a druhou reportážou bol kameň posunutý. Redaktor Michal Hečko sa za to neskôr ospravedlnil.

Posun kameňa považovali diváci v sťažnostiach za šírenie paniky, hrubé zavádzanie divákov a verejnosti, klamstvo v priamom prenose. Jeden divák dokonca žiadal odobratie licencie televízii za hrubú manipuláciu.

Odporúčame aj: Markíza priznala trapas s povodňovým kameňom

„V príspevkoch boli divákom sprostredkované zavádzajúce informácie o stúpajúcej hladine založené na klamlivom základe," tvrdí rada, ktorá televízii dala sankciu - upozornenie na porušenie zákona.

Podľa rady televízia porušila ustanovenie zákona, podľa ktorého "vysielateľ je povinný zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov."

"Presnosť, ako jedna zo základných kritérií objektivity, nebola v posudzovanom príspevku dodržaná a divák mohol byť odvysielanými informáciami o vodnom stave na bratislavskom nábreží uvedený do omylu," píše sa v pracovnom materiáli Kancelárie rady.