Gréckokatolícka cirkev chce od RTVS, aby očistila jej meno a meno jej kňaza

Gréckokatolícka cirkev chce od RTVS, aby očistila jej meno a meno jej kňaza Foto: Grkatba.sk

Cirkev zverejnilia kritizovanú predreferendovú kázeň.

 

 

Okresná prokuratúra v Prešove vydala uznesenie, podľa ktorého gréckokatolícky kňaz Rastislav Baka v omši v období pred referendom o rodine neporušil zákon.
Omša z 14. januára z gréckokatolíckeho Chrámu Povýšenia sv. Kríža v Prešove-Sekčove mala byť odvysielaná v Rádiu Regina. RTVS ju odmietla odvysielať.

RTVS dala kňazovi na výber, buď sa odvysiela omša a pasáž o referende sa vystrihne, alebo sa neodvysiela. Keďže kňaz nesúhlasil so zásahom, Regina odvysielala inú bohoslužbu. „Nešlo o obsah, ktorý by hovoril o hodnotách, ale podľa RTVS bola táto časť homílie, v rozpore s platnou legislatívou. Bola v rozpore s pravidlami vysielania RTVS pred referendom, hraničí podľa nášho názoru s tzv. „hate speech", ale aj s porušovaním slovenskej a medzinárodnej legislatívy," napísala vtedy v stanovisku pre Omédiách.com RTVS.

Odporúčame aj: RTVS odmieta obvinenia cirkvi z cenzúry za stopnutie omše

„Okresná prokuratúra v Prešove vo svojom uznesení rozhodla, že vo veci predmetnej homílie „nie je dôvod na začatie trestného stíhania," oznámil to vo vyhlásení Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak. Citoval z uznesenia: „V porovnaní vyhotovenia prepisu homílie a obsahu jednotlivých článkov uverejnených v dennej tlači vyplýva, že vo veci zo strany novinárov nedošlo k uverejneniu celého znenia homílie určenej na vysielanie, ale v danom prípade boli jednotlivými periodikami uverejnené len časti homílie, resp. jej úryvky, ktoré boli okomentované novinármi a ďalšími osobami, pričom tak ako to vyplýva z obsahu samotných článkov, práve «vyjadrovanie sa» k tejto kázni, jej hodnotenie novinármi a «blogermi» v rámci článkov, ako aj názvy článkov (ako napr. článok v denníku Pravda z 28.01.2015, titulok – „Nenávistné výroky kňaza o gejoch: Špina, zvrhlosť"), vyznievajú agresívnejšie a netolerantnejšie ako samotný obsah kázne, ktorý je nutné vnímať najmä s ohľadom na tú skutočnosť, že bola primárne určená veriacim, pričom cirkev dlhodobo verejne prezentuje svoj názor resp. postoj k rodine na jednej strane a registrovaným partnerstvám a tzv. «gender» agende na strane druhej, a tento je aj všeobecne, celospoločensky známy."

Prokuratúra konštatuje, že „homília je verejným vyjadrením názorov osôb, ktoré sú veriacimi, a teda uplatnením slobody verejne prejavovať svoje náboženstvo."

Cirkev zverejnila nahrávku omše. Kázeň začína okolo 17 minúty.

Farár Baka sa rozhodol využiť právo dodatočného oznámenia na základe Tlačového zákona, ktoré zasiela do niektorých periodík.

Gréckokatolícka cirkev podáva podnet na Radu pre vysielanie a retransmisiu na preskúmanie postupu RTVS a žiada RTVS, aby „zaujala seriózny postoj potom, ako nepravdivo posunula homíliu nášho kňaza do roviny nenávistného prejavu porušujúceho slovenskú a medzinárodnú legislatívu a takýmto spôsobom očiernila meno nášho kňaza a Gréckokatolíckej cirkvi," povedal Babjak.